Hopp til innhold
Vedtaksliste

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden kom det inn totalt 35 søknader. Det er vedtatt støtte til 24 prosjekter. Antall søknader var noe høyere enn i tilsvarende runde i 2020. Totalt omsøkt beløp var 13 340 786 millioner kroner. 

Det kan søkes støtte til tverrgående tiltak som har til formål å bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. 

Det viktigste utviklingstrekket i denne runden er at flere etablerte kulturaktører og tradisjonsformidlere fra romanifolket/taterne søkte ordningen for første gang etter overføringen til Kulturrådet.

Romanifolket/taternes kultur kjennetegnes av en rik musikktradisjon, og den største enkeltkategorien i år er som tidligere søknader til musikkprosjekter som innspillinger og turnevirksomhet.

Det er også gitt tilskudd til prosjekter innen arkiv og registrering av boplasser og liggesletter som er en viktige aktiviteter for å dokumentere folkegruppen reisende tradisjon og kulturarv. 

Det er etablert få institusjoner og permanente arenaer for å uttrykke romanifolket/taternes kultur, og det er derfor gitt en flerårig tildeling til arenautvikling på Tater-Millas hus i Våler. 

Romanifolket/taterne er lite synlige i media, og det tildeles derfor midler til et nyskapende prosjekt for å skape en podkast om folkegruppens identitet, kultur og språk som skal distribueres på Spotify og andre digitale plattformer.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 35
Søknadssum: 13 340 786
Antall tildelinger: 24
Tildelingssum: 5 480 000

Prosess:

Søknadsfrist: 02.06.2021 kl. 13.00
Vedtak: 14.09.2021

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumTilskuddVedtakÅrhidden
RITA LINDANGER AS ART JUNCTION FUNDATION norsk-polsk samarbeid på romaniprosjekt - 2021 og 2022 Oslo 269550 0 Avslått 2021 ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Bibliografi over norsk romani - 2022 Innlandet 5000 0 Avslått 2021 ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Bibliografi over norsk romani - 2022 Innlandet 70000 0 Avslått 2022 ARNE AALBERG Bokutgivelse - 2023 Viken 145000 0 Avslått 2021 ARNE AALBERG Bokutgivelse - 2023 Viken 175000 0 Avslått 2022 ARNE AALBERG Bokutgivelse - 2023 Viken 175000 0 Avslått 2023 ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Digitalisering av bok - 2022 Innlandet 5000 0 Avslått 2021 ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Digitalisering av bok - 2022 Innlandet 115000 0 Avslått 2022 ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Effektiv deltaking - 2022 Oslo 5000 0 Avslått 2021 ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Effektiv deltaking - 2022 Oslo 845000 0 Avslått 2022 SOLLIA FORLAG Bjørn Brænd Fiddler on the Drome - 2021-22-23 Innlandet 60000 0 Avslått 2021 SOLLIA FORLAG Bjørn Brænd Fiddler on the Drome - 2021-22-23 Innlandet 90000 0 Avslått 2022 TATERNES LANDSFORENING Foredrag til Fylkeskommuner og kommuner. - 2021/2022 Innlandet 88250 0 Avslått 2021 TATERNES LANDSFORENING Foredrag til Fylkeskommuner og kommuner. - 2021/2022 Innlandet 88250 0 Avslått 2022 VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Myndighetenes praksis i forhold til innsyn i arkiv - 2021/2022 Oslo 30000 0 Avslått 2021 VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Myndighetenes praksis i forhold til innsyn i arkiv - 2021/2022 Oslo 15000 0 Avslått 2022 ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Rammekonvensjonen i norsk rett - 2022 Oslo 1000 0 Avslått 2021 ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Rammekonvensjonen i norsk rett - 2022 Oslo 74000 0 Avslått 2022 VÅLER KOMMUNE Videreutvikling og istandsetting av TaterMillas hus og Tatersletta - 2021 - 2023 Innlandet 300000 0 Avslått 2021 VÅLER KOMMUNE Videreutvikling og istandsetting av TaterMillas hus og Tatersletta - 2021 - 2023 Innlandet 500000 0 Avslått 2022 VÅLER KOMMUNE Videreutvikling og istandsetting av TaterMillas hus og Tatersletta - 2021 - 2023 Innlandet 2000000 0 Avslått 2023 TRANSFORM "Det er mørkest like før det gryr" - romani i Norge - 2022 Trøndelag 400000 400000 Bevilget 2021 May-Lill Ljosdal "Livet bak de lappede seil" - 2021-2022 Agder 440000 400000 Bevilget 2021 NORD TROMS MUSEUM AS «Så kom dem og stjal hesjestrengan våres» - Romani i Nord-Troms - 2021-2022 Troms og Finnmark 107500 210000 Bevilget 2021 Shmuel Binyamin Wallentin Rosenberg Vigardt Arkivstudier til bokprosjekt om «Nicolai-feier» - 2021-2022 Viken 207014 200000 Bevilget 2021 Rose-Marie Karlsen-Brun cd innspilling - 2021 Innlandet 94000 85000 Bevilget 2021 Richard Kaashagen Johansen De siste historiefortellerne - 2021 og 2022 Innlandet 1075000 200000 Bevilget 2021 Hilmar Bussi Karlsen-Rosenborg Den Magiske Veien 2021 - 2021-2022 Innlandet 199900 172000 Bevilget 2021 ROLIG HELG AS En reise i mine forfedres fotspor - 2021-2022 Viken 855000 645000 Bevilget 2021 SEPTEMBERBARN Johan Lars Petter Johansen Foredrag og konsert med Lasse Johansen. - 2021 Trøndelag 1449496 655000 Bevilget 2021 ROLIG HELG AS Glemte Taterviser - med Elias Akselsen - 2021 Viken 293600 280000 Bevilget 2021 Odd Marinius Smerud JÆVLA TATERUNGE - 2021 - 2022 Innlandet 71320 65000 Bevilget 2021 RETRO MUSIC V/ Jan Tengs Karlsen Karl den eldre og Karl den yngre - 2021 - 2022 Innlandet 183100 165000 Bevilget 2021 Anne-Lene Niklasson-Brun Lydbok - 2021 Innlandet 58675 55000 Bevilget 2021 SKØYERSTATEN TEATER Minnestein over Stor-Johan - 2021-2022 Oslo 187000 175000 Bevilget 2021 Bernt Eide NASJONENS BARN på nett - 2021-2022 Oslo 139000 133000 Bevilget 2021 TATERNE/ROMANIFOLKETS MENNESKERETTIGHETSFORENING Podcast om Tater Romani - 2021-2022 Vestfold og Telemark 549000 295000 Bevilget 2021 TATERNES LANDSFORENING Registrere boplasser og liggesletter historiebevaring. - 2021/2022 Innlandet 219110 150000 Bevilget 2021 TATERNES LANDSFORENING Registrere boplasser og liggesletter historiebevaring. - 2021/2022 Innlandet 229110 185000 Bevilget 2022 ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Romanifolkets – taternes språkråd 2022 - 2022 Innlandet 200000 60000 Bevilget 2022 S. WILHELMSEN Se min ild (fonograminnspilling) - kjente taterviser i ny drakt - 2021-2022 Oslo 40000 40000 Bevilget 2021 VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Selvhjelpstiltak - gjeldsofre og søkere om rettferdsvederlag - 2021/2022 Oslo 80000 170000 Bevilget 2021 TATERNE/ROMANIFOLKETS MENNESKERETTIGHETSFORENING Språkprosjekt på romani   - 2021- 2022 Vestfold og Telemark 286400 180000 Bevilget 2021 Nils Johnny Nilsen Synliggjøring av de Båt reisende og deres Kultur på Vestlandet - 2021-2022 Vestland 64000 63000 Bevilget 2021 Sylvia Viola Niklasson Søker om støtte til cd innspilling - 2021 Innlandet 91000 80000 Bevilget 2021 TATER MILLAS VENNER Tater-Millas hus (arrangement og aktiviteter) - 2021-2023 Innlandet 219000 215000 Bevilget 2021 TATER MILLAS VENNER Tater-Millas hus (arrangement og aktiviteter) - 2021-2023 Innlandet 575000 250000 Bevilget 2022 TATER MILLAS VENNER Tater-Millas hus (arrangement og aktiviteter) - 2021-2023 Innlandet 275000 150000 Bevilget 2023 Hjalmar Borge Tradisjonell Taterkniv. - 2021/2022 Innlandet 195707 190000 Bevilget 2021