Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Koronastøtteordningene videreføres i 2022

Kulturdepartementet har meldt at koronastøtteordningene videreføres i 2022.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet om koronaordningene (14.12.2021).

Se Kulturdepartementets informasjonsside om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

Les også Kulturdepartementets spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

 

Stimuleringsordning for kultursektoren

Arrangementer fra desember 2021 til mars 2022

Søknadsfristen for stimuleringsordningen var torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjaldt for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde av ordningen. Budsjettrammen for denne perioden er på 300 millioner kroner.

Søk stimuleringsordningen her

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen

Rapportering i stimuleringsordningen

Rapporteringsfristen for arrangementer i 2021 var 31.12.2021. 

Se spørsmål og svar om rapportering i stimuleringsordningen

Se vedtak og søkerliste stimuleringsordningen

 

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer november 2021 til sommeren 2022

Forvaltningen av kompensasjonsordningen for kultursektoren fra og med november blir flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Se Lotteri- og stiftelsestilsynets sider for mer informasjon.

Se Kultur- og likestillingsdepartementets pressemelding.

Arrangementer i juli til oktober 2021

Kompensasjonsordningen for arrangementer i juli til oktober hadde søknadsfrist 9. november.

Se vedtakslister for kompensasjonsordningen 

Følgende endringer gjelder for perioden juli–oktober:

  • kompensasjonsperiodene er kortet ned til to måneder
  • kompensasjonstaket til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer økes fra 45 000 til 50 000 kroner
  • kompensasjonstak til arrangører av festivaler er økt til 7 millioner kroner

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

12. februar 2022 opphevet myndighetene de nasjonale koronarestriksjonene for arrangementer, og kunst- og kulturaktivitet kan igjen gjennomføres uten publikumsbegrensninger.

Kulturrådet gjør løpende vurderinger av hvilke konsekvenser langvarig nedstengning har på sektoren. Kulturrådet vil fortsatt legge til rette for at prosjekter og arrangementer med tilskudd fra Kulturrådet kan endres og tilpasses dersom de påvirkes av ettervirkningen av langvarig nedstengning. 

Se nærmere på vilkårene for disse endringene på spørsmål og svar-siden. Det kan gjelde særskilte vilkår for den enkelte ordning. Se den aktuelle ordnings nettside for mer informasjon. 

For nærmere informasjon om hva du skal gjøre dersom du må endre prosjektet:

Se spørsmål og svar om Kulturrådets tilskudd som følge av koronasituasjonen

 

Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og Norsk filminstitutt kartlegger og analyserer pandemiens konsekvenser for kultursektoren. I tillegg skal det vurderes hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Flere analyser er påbegynt, og i desember presenteres resultatene i en sluttrapport. Underveis skal kultursektoren involveres i arbeidet.

Les mer om dialogen med kulturlivet og gjenoppbyggingsarbeidet

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English