Hopp til innhold
Utredning

Litteratur i digitale omgivelser

En studie av hva som skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres.

Forsidebilde: Michael Johansson, Dawn, 2013

Hvordan setter digitaliseringen av kulturen spor etter seg i litteraturen? Hvordan preges forfatternes skrivearbeid, lesernes erfaringer og de litterære formene og tematikkene av de digitale tekologiene? Litteratur i digitale omgivelser er både en introduksjon til feltet og en bredt anlagt kartlegging av de mest sentrale utviklingstrekkene i det litterære landskapet i samtiden.

Perspektivet ligger på forfatter, tekst og leser, men også bransjerelaterte spørsmål blir kommentert. Studien ser på e-boken og de nye leseteknologiene, og den retter blikket mot utviklingen innenfor de sosiale mediene. Den rommer intervjuer med flere sentrale forfattere, og den skisserer et teoretisk bakteppe for en mer prinsipiell refleksjon rundt digitaliseringen av litteraturen. Endelig rommer studien en rekke referanser til relevante kunnskapskilder, og slik legger den et godt grunnlag for videre forskning og diskusjon.

Studien er et resultat av en forskningssatsing initiert av Kulturrådet.

Rapporten kan også lastes ned i epub-utgave.

Om publikasjonen

Litteratur i digitale omgivelser

Kulturrådet

Øyvind Prytz
2013
978-82-7081-158-8