Hopp til innhold
Evaluering

Basis og overbygning

"Basis og overbygning" er en evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper for perioden 2010-2017.

$imageText.getData()

Kulturrådets tilskuddsordning for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper ble etablert i 2007. Ordningen har som formål å styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet, gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid. Støtten gis som et fast årlig tilskudd, i opptil fire år. Det kan søkes om forlengelse av perioden. Som hovedregel gis det ikke tilskudd over ordningen i mer enn 12 sammenhengende år.

I 2017 mottok 14 scenekunstnere/scenekunstgrupper støtte fra ordningen. Ordningen er den største av Kulturrådets støtteordninger innenfor scenekunstområdet med en samlet avsetning på 46.5 millioner kroner.

Evalueringen er utført av Telemarksforsking. Forfattere er Bård Kleppe, Ola K Berge, Ole Marius Hylland og Chris Erichsen. Rapportentar for seg perioden 2010–2017. Ordningen ble også evaluert i 2010.

Om publikasjonen

Basis og overbygning

Kulturrådet

2018
978-82-7081-190-8