Hopp til innhold
Rapport

Bibliotekene i 2020

ABM-skrift #20: Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert strategiprosess.

I forbindelse med arbeidet med Bibliotekutredningen valgte ABM-utvikling i samråd med den oppnevnte referansegruppen å gjennomføre en scenarieprosess med scenarielæring som metode. Målet med prosessen var todelt:  

  1. Å utvikle fremtidsbilder (scenarier) som omhandler de forskjellige bibliotektypene og deres omgivelser
  2. Å utvikle strategielementer som kan benyttes i utarbeidelsen av strategidokumentet som skal leveres Kultur- og kirkedepartementet.

Prosessen resulterte i tre fremtidsbilder som med visse hentydninger til noen boktitler, er kalt:

  • Åndenes bibliotekhus
  • Library Fair
  • Uten en tråd

Om publikasjonen

Bibliotekene i 2020

Kulturrådet

2005
82-8105-024-1