Hopp til innhold
Evaluering

Digital infrastruktur for museer

Evaluering av Kulturrådets støtte til utvikling av digital infrastruktur og digitale tjenester for forvaltning og formidling av museenes samlinger

$imageText.getData()

Norsk kulturråd har i flere år gitt støtte til utvikling av digitale tjenester for forvaltning og formidling av museenes samlinger. I hovedsak har tilskuddene gått til utvikling av systemene Primus og DigitaltMuseum. Evalueringen har kartlagt resultatene av Kulturrådets satsing på digital infrastruktur i perioden 2007 til 2013. Rapporten tar for seg Kulturrådets rolle og bidrag i lys av det mandatet om samordning og utvikling av digitale tjenester som ble gitt i stortingsmeldingen Framtidas museum.

Videre drøftes organiseringen av utviklingsarbeidet, brukernes vurdering av tjenestene, og om utviklingsarbeidet har vært effektivt. Rapporten gir et innblikk i utviklingen i Sverige og Danmark, og drøfter avslutningsvis noen strategiske muligheter og utfordringer.

Her kan du lese mer om evalueringen:

Etterlyser klarere digital strategi

- Digital kompetanse i museene bør samordnes

Deltakere

Evalueringen ble gjennomført av Audun Gleinsvik (prosjektleder), og Elise Wedde fra Proba Samfunnsanalyse, i samarbeid med Bjørn Nagell fra Devoteam.

Om publikasjonen

Digital infrastruktur for museer

Kulturrådet

Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell
2015