Hopp til innhold
Rapport

Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid

ABM-skrift #18: Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid

Hva betyr biblioteket i folks hverdagsliv, og hvordan oppleves biblioteket som offentlig møteplass? Hvordan påvirker Internett folks sosiale liv og deres bruk av biblioteket som et slikt fellesrom? Dette er noen av de spørsmål som Hilde Kristin Ljødal tar opp i denne publikasjonen.

Om publikasjonen

Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid

Kulturrådet

Hilde Ljødal
2005
82-8105-020-9