Hopp til innhold
Veiledning

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

ABM-skrift #72: Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum.

Hva er lov og hva er ikke lov å gjøre med fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum.

Vi er inne i en tid der hvor alle politiske signaler, institusjonenes ambisjoner og publikums forventninger krever at mer og mer blir tilgjengeliggjort på nettet. Dette taler for at arkiv, bibliotek og museum skal drive utstrakt digital deling av offentlig eid kulturarvsmateriale. Det er derfor viktig å få størst mulig grad av klarhet rundt hvordan lovverket skal forstås og brukes.

I veiledningen Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum gis det en samlet og brukervennlig innføring i relevant lovverk for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger.
Veiledningen gir eksempler på hvordan lovverket skal anvendes i praksis, gjennom vurderinger av konkrete bilder. Det gis innføring i konkrete hjelpemidler i det praktiske arbeidet med å klare bilder for konkret bruk, identifisere og finne rettighetshavere eller beregne vernetid.

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum er laget i samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Kulturrådet. Seksjonsleder Per Olav Torgnesskar i Kulturrådet har redigert veiledningen. Jurister og andre fagfolk fra Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Kulturrådet har skrevet artikler.

Om publikasjonen

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

Per Olav Torgnesskar
Maria Jungers
2012
78-82-8105-097-3