Hopp til innhold
Bokserien

Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra

Hva er det som får folk til å bruke fritiden sin på å reparere et gammelt hus som de ikke skal bo i selv? Og hvorfor tar folk i bruk alle lovlige midler i kampen for å redde ei blokk i Oslo sentrum? Kort sagt; hva er det som kjennetegner det frivillige bidraget i kulturvernet? Dette er noen av spørsmålene forfatterne Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe utforsker i denne boken.

$imageText.getData()

I denne boka settes søkelyset på kulturvern i Norge, nærmere bestemt på den frivillige delen av det. Kort sagt er kulturvern bevisste handlinger som har til hensikt å beskytte et bestemt kulturelt fenomen – gammelt eller nytt – mot tidens tann.

Kulturvern handler med andre ord om at noen mener at et gitt fenomen står i fare for å bli ødelagt eller skadet, tatt ut av bruk eller rett og slett dø ut, men at dette fenomenet har en positiv verdi, og derfor trenger det en spesiell innsats for at det skal bli tatt med inn i framtiden.

Om publikasjonen

Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra

Fagbokforlaget

Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl, Bård Kleppe
2021
978-82-450-3788-3