Hopp til innhold

Kunstnerne og koronapandemien

Denne rapporten presenterer en omfattende spørreundersøkelse blant kunstnere om deres inntekter, arbeidstid og erfaringer fra pandemien. Delrapporten inngår i grunnlaget for et større arbeid som skal leveres Kulturdepartementet før påske 2022.

$imageText.getData()

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) fikk våren 2021 i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren. Første delleveranse kom i juni 2021.

Dette er andre delleveranse og tar for seg kunstnernes kår under pandemien. Rapporten viser at kunstnerne totalt sett har både jobbet mindre og tjent mindre i 2020 sammenlignet med 2019. Funnene baserer seg på en spørreundersøkelse som ble sendt til medlemmer av norske kunstnerorganisasjoner, innehavere av enkeltpersonsforetak, samt mottakere av Statens kunstnerstipend, i perioden september-oktober 2020.

Om publikasjonen

Kunstnerne og koronapandemien

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Bård Kleppe og Tanja Askvik
2021
978-82-8105-157-7