Hopp til innhold
Veiledning

Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek

ABM-skrift #63: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek

ABM-skrift #63: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek

I denne publikasjone presenteres 24 målbare indikatorer som kan si noe om det enkelte biblioteks kvalitet, og dets plassering i forhold til andre bibliotek det er naturlig å sammenligne seg med. Indikatorene kan også brukes som styringsverktøy ved intern evaluering av biblioteket og intern organisasjonsutvikling/forandring.

De valgte indikatorene er testet både som internt styringsverktøy og som verktøy for sammenlikning mellom bibliotek. Alle indikatorene er ikke like godt egnet for ekstern sammenlikning eller intern styring. Dette blir bemerket i teksten til indikatoren.

Målet er ikke at alle bibliotek skal ta i bruk alle indikatorene, men at de skal velge indikatorer som passer til eget biblioteks mål og aktivitet. Ved ekstern sammenlikning bør bibliotek i fellesskap bli enige om hvilke indikatorer som skal brukes. Det er viktig å konstruere sett av indikatorer. Bruk av enkeltindikatorer gir oftest et galt og ufullstendig bilde av biblioteket.

Indikatorene har vært diskutert i åpen blogg og vært på høring til et utvalg sentrale instanser. De foreliggende indikatorene er revidert i henhold til innkomne kommentarer og anbefales nå tatt i bruk i bibliotekene.

Om publikasjonen

Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek

Kulturrådet

2010
978-82- 8105-082-2