Hopp til innhold
Statistikk

Kunst i tall 2016

Omsetning av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

$imageText.getData()

Kunst i tall 2016 gir en oversikt over omsetningen av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Statistikken bygger på bransjenes egne tall og viser utviklingstrekk både i hjemmemarkedet og i eksporten av kunst fra Norge.

Målet med en slik statistikk er å få økt kunnskap om kunstbransjenes sammensetning, størrelse og utvikling over tid. Tallene er samlet inn og ordnet i tre hovedkategorier: salg, fremføring og opphavsrett. På musikkområdet er denne utviklingen målt i en femårsperiode (2012–2016), på litteratur i fire år (2013–2016), på visuell kunst tre år (2014–2016) og for første gang er det også gjort en måling av omsetningen på scenekunstområdet.

Alle kunstområdenes tall er samlet i én rapport. Dette gjør det mulig å se fire sammensatte og levende kulturnæringer under ett. Statistikkene skal bidra til å skape et godt kunnskapsgrunnlag for faglige og politiske beslutninger og rette oppmerksomheten mot kunstområdene som sentrale næringer for verdiskaping. Sammen med Kulturrådets øvrige forskningsprogrammer, utredninger og evalueringer er statistikkene med på å belyse kunstens betydning og samfunnsrolle.

Om publikasjonen

Kunst i tall 2016

Kulturrådet

Hanne H. Halmrast, Petter B. Refsli og Jon Martin Sjøvold
2017
978-82-8105-136-2