Hopp til innhold
Statistikk

Litteratur i tall 2014

Rambøll har på oppdrag for Norsk kulturråd beregnet den samlede omsetningen i norsk litteraturbransje i 2013 og 2014. Oppdraget bygger på tilsvarende oppdrag i norsk musikkbransje, hvor Rambøll har utarbeidet statistikk fra og med 2012.

Beregning av den samlede omsetningen i litteraturbransjen er gjort ved å samle inn omsetningsstatistikk innen tre kategorier: opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter.
 

Hensikten med statistikken er å beskrive de kommersielle inntektskildene i en kompleks og levende kulturnæring. Rapporten inneholder ikke kvalitative vurderinger av litteraturbransjen, og tar heller ikke stilling til litteraturfeltet i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Analysen er basert på data fra, og intervjuer med, bransjens mange aktører, samt dialog med fagpersoner innenfor kulturbransjen.

Trykket versjon kan kjøpes fra Fagbokforlaget.

Om publikasjonen

Litteratur i tall 2014

Kulturrådet

Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold
2016
978-82-7081-181-6