Hopp til innhold
Rapport

Museene i 2018

Hvert år vurderer Kulturrådet museene i det nasjonale museumsnettverket på bakgrunn av museenes årlige statistikkrapportering og budsjettsøknader.

$imageText.getData()

Vurderingene danner grunnlag for en årlig statusrapport til Kulturdepartementet. Fra 2015 har vurderingene også blitt publisert på Kulturrådets hjemmeside, for å bidra til åpenhet rundt vurderingene.

Om publikasjonen

Museene i 2018

Kulturrådet

2019