Hopp til innhold
Utredning

Når kunsten tar form

Samlingen gir innsikt i hvordan kvalitet blir forstått, beskrevet, og hvilke prosesser som legger til rette for at kvalitet kan oppstå.

$imageText.getData()

Spøsmål om kunstnerisk og kulturell kvalitet har i de senere årene fått betydelig oppmerksomhet. Samtidig som kvalitet blir fremhevet som et kulturpolitisk mål og som et verktøy for vurdering av kunst og kultur, er det behov for å undersøke og reflektere over det grunnlaget kvalitetsdonmmer felles på, og hvordan kvalitetsforståelser etableres og endres. 

Essaysamlingen Når kunsten tar form springer ut av forskningssatsingen "Kunst, kultur og kvalitet" som ble igangsatt av Kulturrådet i 2014. Forskningsprogrammet har hatt ambisjon om å undersøke hva som ligger i interessen for kunstneriske og kulturell kvalitet og hva det betyr når begrepet brukes innenfor dagens kulturelle og kulturpolitiske kontekst. Bidragene i denne samlingen reflekterer over kvalitet med utgangspunkt i ulike kunstneriske praksiser. De er skrevet eller utformet av kunstnere, musikere, komponister, forfattere, kuratorer og kritikere. 

De første resultatene i forskningsprogrammet ble utgitt i artikkelsamlingen Kvalitetsforståelser som kom i 2016. Parallelt med denne essaysamlingen utgis en ny forskningsantalogi, Kvalitetsforhandlinger, og en engelsk oversettelse av utvalgte forskningsartikler fra programmet.

Om publikasjonen

Når kunsten tar form

Fagbokforlaget

Øyvind Prytz (red.)
2018
978-82-7081-188-5