Hopp til innhold
Rapport

Norsk tegnspråk som offisielt språk

ABM-skrift #10: Norsk tegnspråk som offisielt språk

Norsk tegnspråk som offisielt språk
ABM-utvikling har fått i oppdrag fra Kultur- og Kirkedepartementet å utrede spørsmålet om tegnspråk som offisielt språk i Norge. Bakgrunnen for å ta opp dette spørsmålet er den endring i synet på tegnspråk og døves rettigheter som har foregått de seinere år både her i landet, i Norden og i Europa.
 
Utredningen om tegnspråk som offisielt språk i Norge er både en kartlegging av eksisterende tilretteleggingstiltak, drøfting av ulike virkemidler for å sikre tegnspråkbrukere at de kan delta i samfunnslivet, og vurdering av bruk av legale virkemidler.

Om publikasjonen

Norsk tegnspråk som offisielt språk

Kulturrådet

Grete Bergh
2004
82-8105-012-8