Hopp til innhold
Rapport

Bruker- og bruksundersøkelsen i museene 2020

Den nasjonale bruker- og bruksundersøkelsen i museene gir et innblikk i hvem som besøker museene, deres motivasjon, hvilke tilbud i museene de benytter og det inntrykket de sitter igjen med etter museumsbesøket.

$imageText.getData()

Museene i Norge er svært varierte med tanke på organisering, størrelse og innretning. De spenner fra store kunstmuseer med flere hundre ansatte til små, historiske utstillinger med et fåtall ansatte. Museer kan inneholde én eller flere utstillingsarenaer. Museumsstatistikken viser at norske museer tar vare på til sammen 51 millioner gjenstander og har om lag 11 millioner besøkende årlig.

Ved en rekke museer i det nasjonale museumsnettverket er det gjennomført ulike typer publikumsundersøkelser de senere årene. Flere museer, sammen med andre kulturuinsitusjoner, har også deltatt i eksterne undersøkelser, blant annet i regi av Norsk Publikumsutvikling. Omfanget, utførelsen og tidspunkt for disse undersøkelsene varierer mye, og de gir derfor i liten grad grunnlag for sammenligning mellom museene, for en samlet nasjonal oversikt eller for å se utvikling over tid. Det finnes i dag ingen samlet oversikt over museumsbruk i Norge, hvem brukerne er, bruksmønstre, bakgrunn for bruk og for bruksopplevelsen.

Dette notatet presenterer resultater fra undersøkelsene gjort i museene våren og sommeren 2020 på et aggregert nivå. Grunnet COVID-19 kan tallmaterialet som ble samlet inn denne våren og sommeren ikke representere et normalår i museene.

Om publikasjonen

Bruker- og bruksundersøkelsen i museene 2020

Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet

Jon Martin Sjøvold, Julie Hval, Benedikte Bakkeby Øverli
2020