Hopp til innhold
Rapport

Prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek

Rapport om Kulturrådets prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek.

Rapporten beskriver hvordan prosjektet ble etablert, organisert, gjennomført og finansiert. Den presenterer erfaringer fra de som deltok i prosjektet, og gir et innblikk i de viktigste læringspunktene med tanke på e-bøker under Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur. Ambisjonen med denne rapporten er både å dokumentere arbeidet med prøveprosjektet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for Kulturrådets videre arbeid med litteraturfeltet.

Prosjektet ble igangsatt januar 2012 og avsluttet ved utgangen av 2015, og dreide seg om innkjøp av parallellutgivelser av papir- og e-bøker av årgangene 2012, 2013 og 2014, for videreformidling til norske folkebibliotek. Det ble kjøpt inn en halv million bøker via prosjektet, derav 34 000 e-bøker i form av e-boklisenser. E-bøkene er tilgjengelige for lån via folkebibliotekene ut 2016.

Kulturrådet vedtok å integrere e-bøker på permanent basis i Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur og Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne fra og med 2015. Rett etter at prøveprosjektet var avsluttet, ble e-bøker også inkludert i Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge og Innkjøpsordningen for oversatt litteratur.

Om publikasjonen

Prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek

Kulturrådet

2016