Hopp til innhold
Utredning

Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn

En forstudie.

Rapporten bidrar med forskningsbasert kunnskap på området som berører arbeidsvilkårene for kunstnere med innvandrerbakgrunn og drøfter mulige problemstillinger som en oppfølgende studie kan ta tak i.

Om publikasjonen

Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn

Kulturrådet

Helene Egeland
2009
978-82-7081-146-5