Hopp til innhold
Veiledning

Digitalisering av fotosamlinger

ABM-skrift #55: Digitalisering av fotosamlinger

Digitalisering av fotosamlinger

Målet med denne veiledningen er å sikre kvalitet og standardisering i digitaliseringsarbeidet. Digitalisering av fotosamlinger tar opp konkrete problemstillinger knyttet til møtet mellom ny teknologi og eldre fotografisk materiale. Hovedvekten er lagt på planlegging og praktisk gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Det er utarbeidet faglige retningslinjer for arbeidet, og det blir foreslått standarder for digitale bruks- og sikkerhetskopier.

Om publikasjonen

Digitalisering av fotosamlinger

Kulturrådet

Hege Oulie
2009