Hopp til innhold
Evaluering

Møter med publikum

Arbeidsnotat nr. 43, 2001. Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge med prosjekt LilleBox som eksempel.

Om publikasjonen

Møter med publikum

Kulturrådet

Jorunn Spord Borgen
2001
82 7081 0932