Hopp til innhold
Evaluering

Norsk Kassettavgiftsfonds internasjonale lanseringsstipend for musikere/artister 1988 -1998

Notat nr. 37, 2000.

Norsk Kassettavgiftsfonds lanseringsstipend for norske musikere i utlandet er et av svært få tiltak her i landet som er innrettet på å fremme oppmerksomheten omkring norske kunstnere og etterspørselen etter norsk kunst utenfor landets grenser.

Ordningen ble etablert i 1988 etter initiativ fra Fondets styre, og har i alt blitt tildelt ti ganger, siste gang i 1998. De årlige tildelingene har etter hvert blitt innarbeidet som en begivenhet i norsk musikkliv, og har skaffet de enkelte stipendmottakere, så vel som Fondet selv, en god del positiv oppmerksomhet. Stipendmidlene og de mulighetene de har gitt har også utvilsomt fremmet stipendiatenes karrierer internasjonalt.

Imidlertid har det vist seg vanskelig å finne grunnlag for en mer konkret og systematisk vurdering av hvor fruktbart ordningen har fungert i forhold til de kulturpolitiske intensjoner og forventninger som har ligget til grunn. Styret i Norsk Kassettavgiftsfond rettet derfor en søknad til Norsk kulturråd om å få ordningen evaluert.

Om publikasjonen

Norsk Kassettavgiftsfonds internasjonale lanseringsstipend for musikere/artister 1988 -1998

Kulturrådet

Odd Are Berkaak
2000
82-7081-083-5