Hopp til innhold
Veiledning

På rett hylle med åndsverkloven

ABM-skrift #45: På rett hylle med åndsverkloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum

På rett hylle med åndsverkloven

Denne veiledningen i opphavsrett skal gi en oversikt over de viktigste prinsippene i opphavsretten, samt å besvare de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av åndsverk og andre arbeid i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren. Det er gjennomført til dels store endringer i åndsverkloven og forskriftene til denne de siste par årene. Veiledningen legger spesielt vekt på å gi en utførlig behandling av de nye reglene som gjelder kopiering og digital tilgjengeliggjøring av materiale i arkiv, bibliotek og museum.

Om publikasjonen

På rett hylle med åndsverkloven

Kulturrådet

2008