Hopp til innhold
Veiledning

Viktig og vakkert

ABM-skrift #51: Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

Viktig og vakkert

De store mengdene fotografier i og utenfor arkiv, bibliotek og museums-sektorene krever at vi forholder oss kritisk til hva vi velger å ta inn i institusjonene: Hva, eventuelt i hvilken rekkefølge, vi velger å digitalisere, og kanskje også hva vi velger å kassere. Slike vurderinger bør baseres på felles prinsipper og kriterier og må være dokumenterte og etterprøvbare.

Denne publikasjonen er resultat av et arbeid som startet i 2007 om utvalgsprinsipper og utvalgskriterier for fotografi.

Om publikasjonen

Viktig og vakkert

Kulturrådet

2008