Hopp til innhold
Evaluering

Resultater fra NM i kunstløft

Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015.

$imageText.getData()

Norsk kulturråd utlyste i november 2014 et opp­drag om å evaluere Kunstløftets andre periode, 2012–2015. Telemarksforsking ble tildelt oppdra­get, og denne rapporten er resultatet av evalu­eringen. Evalueringen er en vurdering av Kunstløftets relevans for barn og unge sett i lys av samfunnsendringer og -utfordringer. Evalueringen vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap og, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

Om Kunstløftet

Kunstløftet er et tidsavgrenset utviklingsprosjekt som ble initiert av Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur i 2007. Prosjektets mål er å styrke kvaliteten på kunstproduksjon og formidling overfor barn og unge. Det er videre et mål at kunst for barn og unge skal bli vurdert på linje med annen kunstproduksjon (for voksne) og gjøres mer attraktiv for skapende og utøvende kunstnere. Målgruppen for prosjektet spenner bredt, og favner alle kunstformer og uttrykk.

Prosjektet startet i 2008 og skal avsluttes i 2015. Kunstløftets første periode (2008-2011) ble evaluert av Telemarksforskning i 2011. Det skal nå gjennomføres en evaluering av prosjektets andre periode (2012-2015).

Her kan du laste ned evalueringen av Kunstløftets første periode: Gi meg en K!

Deltakere

Evalueringen ledes av Åsne Dahl Haugssevje ved Telemarksforskning sammen med Bente Widenoja Sudbø, Mari Torvik Heian, Heidi Stavrum og Ole Marius Hylland.

 

Om publikasjonen

Resultater fra NM i kunstløft

Kulturrådet

Åsne Dahl Haugsevje
Mari Torvik Heian, Ole Marius Hylland
2016