Hopp til innhold
Veiledning

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i norske museer

Formålet med denne veiledningen er å hjelpe museene med å gjennomføre en ROS-analyse. For å utarbeide gode og langsiktige strategier og handlingsplaner for sikring er det viktig å kjenne eget trusselbilde. Norske museer varierer i størrelse, plassering, utforming og organisering. Trusselbildet for museene er ulikt og endrer seg over tid. En ROS-analyse
er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, som bygger på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å identifisere og prioritere risikoområder, definere forbedringsområder og for å planlegge tiltak for å forhindre eller redusere ulike risiko- og faremomenter som kan ramme museene.

Veiledningen er utarbeidet av Kulturrådet i samarbeid med Kulturrådets sikringsutvalg. Utvalget består i perioden 2013-2016 av Truls Erik Pettersen (leder), Karin Axelsen (Riksantikvaren), Ove Magnus Bore (Museumsforbundet), Leif Riis (Forsvarsbygg) og Terje Olav Austerheim (DSB).

Om publikasjonen

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kulturrådet

2015
978-82-8105-106-5