Hopp til innhold
Statistikk

Statistikk for arkiv og museum 2010

Kulturrådet samlar kvart år inn statistikk for arkiv og museum. Statistikken gir eit bilete av samlingar og aktivitetar, samt publikumsbesøk og bruk av tilboda.

Statistikk for arkiv og bibliotek 2010

Om publikasjonen

Statistikk for arkiv og museum 2010

Kulturrådet

2011