Hopp til innhold
Statistikk

Vedlegg. Statistikk for museum 2014

Vedlegget inneheld tabellar som tidlegare var ein del av Kulturrådets statistikkpublikasjon.

Her finn ein tal på besøk i einskildinstitusjonar samt tabellar som viser fordelinga mellom fylka for fleire indikatorar. Tabellane kan også lastast ned frå Kulturrådet sine heimesider i form av rekneark.  

Om publikasjonen

Vedlegg. Statistikk for museum 2014

Kulturrådet

2015
978-82-8105-115-7