Hopp til innhold
Rapport

Visuell kunst i norsk forvaltning

$imageText.getData()

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har på oppdrag fra Kulturrådet gjort en studie av strategier og virkemidler for visuell
kunst, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt forvaltningsnivå. I forlengelsen av dette drøftes samspill og synergier mellom ulike deler av forvaltningen, og i hvilken grad hensynet til ytringsfrihet, kunstfaglige vurderinger og mangfold gjør seg gjeldende.

Om publikasjonen

Visuell kunst i norsk forvaltning

Kulturrådet

Arne Holm og Lars Christian Monkerud
2019
978-82-7081-193-9