Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for tekst

Fagutvalg for tekst behandler søknader til Prosjektstøtte tekst i Fond for lyd og bilde. Ordningen gjelder tilskudd til tekst til musikk, manus for teater og manus for audiovisuelle produksjoner.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 11.06.2024

Fagutvalg for tekst er oppnevnt for to år og gjelder for perioden fra høst 2022 til og med vår 2024.

Medlemmer

  • Arild Halvorsen, Espa/Innlandet (Virke produsentforeningen). Utvalgsleder.
  • Fredrik Høyer, Oslo (NOPA)
  • Itonje S. Guttormsen, Oslo (Norske filmregissører)
  • Espen Aukan, Fredrikstad/Viken (Skribentorganisasjonenes samarbeidsforum)

Varamedlemmer

  • Kari Iveland, Oslo (NOPA)
  • Mariken Halle, Oslo (Norsk filmforbund)
  • Egil Pedersen, Jessheim/Viken (Norske Filmregissører)
  • Omar Ahmed, Oslo (NOPA)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte tekst fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Se styringsdokumenter for utvalget