Hopp til innhold
Rapport

Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale tiltak rettet mot kultursektoren for å avbøte konsekvensene av koronapandemien

Som en del av prosjektet «Gjenoppbygging av kultursektoren» har Kulturrådet hatt behov for en kartlegging blant kommuner og fylkeskommuner om kommunale og fylkeskommunale virkemidler i kultursektoren for å avbøte konsekvenser av koronapandemien.

$imageText.getData()

Rambøll Management Consulting har bistått Kulturrådet med gjennomføring og analyse av undersøkelsen høsten 2021. Sentrale spørsmål som lå til grunn for undersøkelsen er som følger:

- Hvilke tiltak og virkemidler har kommuner og fylkeskommuner etablert som følge av pandemien?

- Hvilke økonomiske virkemidler og tiltak har kommuner og fylkeskommuner etablert?

- Hvordan er ordningene finansiert?

- I hvilken grad treffer de kommunale/fylkeskommunale ordningene behovet i sektoren?

- I hvilken grad treffer de statlige kriseordningene behovet i sektoren i deres kommune/fylkeskommune?

- Hvilke tiltak er det behov for å henholdsvis videreføre, endre eller utvikle i en gjenoppbyggingsfase?

- Hva ser kommuner og fylkeskommuner på som de største utfordringene i kultursektoren som følge av koronapandemien?

Om publikasjonen

Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale tiltak rettet mot kultursektoren for å avbøte konsekvensene av koronapandemien

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

Ingrid Hågård Bakke og Ivan Bartulin Sørensen, Rambøll Management Consulting
2021