Hopp til innhold

Internasjonalt

Internasjonalt samarbeid er økende blant aktører på kunst- og kulturfeltet. Kulturdirektoratet har et ansvar for å legge til rette for internasjonalt samarbeid innen kultur. 

Kulturdirektoratet bidrar på ulike internasjonale arenaer, blant annet innenfor EUs kulturprogram Kreativt Europa, EØS-midlene, norsk-islandsk kultursamarbeid, Østersjøregionen og kulturarv og bistand, i tillegg til arbeid med internasjonale initiativer, nettverk og samarbeid. Informasjon og utlysninger i de ulike programmene finner du beskrevet nedenfor. 

Kalender