Hopp til innhold

Frist for virksomheter og institusjoner å sende rapport, statistikk og budsjettsøknad

Fristen for virksomheter og institusjoner å sende inn rapport og statistikk for 2021 og budsjettsøknad for 2023 er 1. mars 2022.

Kulturrådet har ansvar for å følge opp tilskudd til kulturvirksomheter og -institusjoner som fordeles fra Kulturdepartementet over statsbudsjettet. Les mer her:

Tilskudd til kulturvirksomheter og institusjoner