Hopp til innhold
Søknadsfrist

Søknadsfrist: Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. Det er et mål at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine interesser overfor ulike myndigheter.

2. desember 2022 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner.

Driftstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner som i hovedsak har sitt medlemsgrunnlag i en nasjonal minoritet. Organisasjonene må ha som formål å fremme interessene og ivareta rettighetene til en av de nasjonale minoritetene, og å bevare og utvikle den nasjonale minoritetens kultur, identitet, språk, tradisjon og/eller kulturarv.

Organisasjoner som har religiøs eller partipolitisk virksomhet som sitt hovedformål er ikke omfattet av ordningen. 

 

Les mer om ordningen og søknadsprosessen her.