Hopp til innhold
Søknadsfrist

Søknadsfrist: Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

02. desember er frist for å søke ordningen.

2. desember 2022 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Personer som har flyttet til Norge i nyere tid regnes som hovedregel ikke å tilhøre en nasjonal minoritet.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nasjonale minoriteters språk, kultur og identitet. Det er et særlig mål å styrke språk og identitet hos barn og unge. 

Les mer om ordningen og søknadsprosessen her.