Hopp til innhold

Nordisk kultursamarbeid etter pandemien

Kulturrådet inviterer til et nordisk kulturpolitisk toppmøte der temaet er nordisk kultursamarbeid etter pandemien.

29. november 2022 kl. 12:30 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Deichman Bjørvika, Oslo og digitalt

Kulturrådet

Strømmes

Kulturlivet i Norden mistet store deler av sitt inntekstgrunnlag under Covid-19, og nå begynner de mer langsiktige effektene å tegne seg. Toppmøtet løfter frem aktuelle nordiske rapporter, erfaringer og strategier.

Nordiske regjeringer forbereder kultursektoren på at det blir strammere tider framover. Kan politikere, forskere og sentrale aktører i kultursektoren finne gode svar i et sterkere nordiske samarbeid?

I lys av Nordisk ministerråds Visjon 2030 og målet om et konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden, setter toppmøtet også fokus på den frie kunst- og kulturutøvelsens samfunnsbyggende rolle. 

Hvem

Toppmøtet samler sentrale nordiske aktører for å dele kunnskap, styrke dialogen og øke kontaktflaten mellom beslutningstakere og kultursektoren i Norden. Møtet vil bidra med kunnskap, erfaringer og innsikt som vil komme både politikerne og aktørene til gode.

Hvordan

Toppmøtet avholdes fysisk i form av en halvdags konferanse for om lag 120 inviterte deltakere. Møtet strømmes direkte på denne siden og på Kulturrådets facebook-side. Du trenger ikke melde deg på for å følge strømmingen. Møtet tas opp og gjøres tilgjengelig på denne siden i etterkant.

Toppmøtet arrangeres på oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet i forbindelse med Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022.

Se fotogalleri fra toppmøtet

Program

12:30: Velkommen ved direktør i Norsk kulturråd, Kristin Danielsen

  • Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om sine ambisjoner for dagen

13:00 Innledning: Nordisk kultursamarbeid i en global sammenheng

Harbourfront Centre er vertskap for årets fellesnordiske kulturinitiativ, Nordic Bridges, en av det nordiske samarbeidets mest ambisiøse internasjonale satsinger til dags dato.

Marah Braye CEO, Harbourfront Centre, Canada  

13:15: Aktuelle rapporter om det nordiske kulturfeltet og pandemien

I 2021 kom Telemarksforsknings rapport om Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene. Nå er Center för kulturpolitisk forskning, Cupore i Finland i gang med en ny nordisk rapport som kartlegger de mer langsiktige følgene. Samtale om arbeidet med rapporten og andre aktuelle analyser.

Maria Hirvi-Ijäs, Cupore (FI), Jenny Johannisson, Kulturanalys Norden (SE), Haakon Bekeng-Flemmen, Kulturrådet (NO)
Panelsamtale ledet av Marcus Zackrisson (NO/SE)

14:00 PAUSE

14:20: Diskusjon om kulturfeltets utfordringer, behov og muligheter

Representanter fra nordiske kulturmyndigheter og institusjoner  diskuterer hvordan nordisk kultursektor skal oppfylle målene om likestilling, mangfold og bærekraft og samtidig sikre kunstnerisk ytringsfrihet i dagens globale klima.

Kristin Danielsen, Kulturrådet (NO), Paula Tuovinen, Taike (FI), Kajsa Ravin, Kulturrådet (SE), Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen (DK), Benny Marcel, Nordisk kulturfond (DK/SE), Sabina Westerholm, Nordens hus i Reykjavik (IS/FI), Christina Hætta, Samerådet (SÁ)

15:05: PAUSE

15:20: Oppsummerende kommentarer: Perspektiver for nordisk kultursamarbeid fremover

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (NO), kulturminister Lilja Dögg Alfreðsdóttir (IS), sametingsråd Maja Kristine Jåma (NO)
Moderator: Hilde Sandvik (NO)

15:45: Norsken, svensken og dansken

Hilde Sandvik (NO), Åsa Linderborg (SE), Hassan Preisler (DK) 

Konferansier for dagen er Jonas Ekeberg, Kulturrådet (NO).

Bidragsytere

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister, Norge

Anette Trettebergstuen Foto: Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Anette Trettebergstuen er leder for Nordisk Ministerråd for kultur i 2022. Hun har vært Norges kultur- og likestillingsminister siden 14. oktober 2021. Trettebergstuen har vært på Stortinget siden 2005 og medlem av familie- og kulturkomiteen siden 2013.

 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, kultur- og næringsminister, Island

Foto: Islands regjering
Foto: Islands regjering

Alfreðsdóttir ble utnevnt til kultur- og næringsminister 28. november 2021. Hun har tidligere vært utdanning-, vitenskaps-, og kulturminister og utenriks- og handelsminister. Hun har vært representant på Alltinget siden 2016.

 

Maja Kristine Jåma, sametingsråd, Norge

Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi
Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi

Jåma ble utnevnt til sametingsråd med ansvar for kultur, klima, areal og medier i oktober 2021. Hun er tidligere politisk rådgiver for Sametingsrådet.

 

 

Jonas Wendel, fungerende generalsekretær i Nordisk Ministerråd

Foto: Nordisk Ministerråd
Foto: Nordisk Ministerråd

Wendel er tidligere stabssjef ved generalsekretærens kontor i Nordisk ministerråd og har vært Sveriges ambassadør til Nord-Korea.

 

 

Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet, Norge 

Foto: Marta Anna Løvberg
Foto: Marta Anna Løvberg

Kristin Danielsen har vært direktør i Kulturrådet siden 2016. Danielsen har en bred erfaring fra kulturlivet, som blant annet tidligere biblioteksjef ved Deichmanske bibliotek i Oslo og frilans danser, koreograf og pedagog, administrativ leder av Black Box Teater i Oslo og produsent for Danse- og teatersentrum.

 

Marah Braye, administrerende direktør for Harbourfront Centre, Canada

Foto: Harbourfront Centre
Foto: Harbourfront Centre

Braye leder Harbourfront Centre i Toronto som er et av Canadas fremste tverrfaglige kunst- og kultursentre og er vertskap for årets fellesnordiske kulturinitiativ, Nordic Bridges. Hun har tidligere vært direktør for Sydneybiennalen.

 

Maria Hirvi-Ijäs, seniorforsker ved Centret för kulturpolitisk forskning Cupore, Finland

Foto: Cupore
Foto: Cupore

Hirvi-Ijäs leder det pågående forskningsprosjektet «Kultursektorns återhämtning och förändring i de nordiska länderna i spåren av Covid-19 pandemin». Hun har en doktorgrad i kunstteori fra Helsingfors Universitet og har publisert bredt om kulturpolitikk og kunstnerøkonomi.

 

Jenny Johannisson, forsker og analytiker ved Myndighet för kulturanalys, Sverige

Foto: Høgskolen i Borås
Foto: Høgskolen i Borås

Johannisson er tidligere førsteamanuensis ved Universitetet i Borås og leder av International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) Scientific Committee. Hun har publisert om kulturpolitikk og kunst i en sosial og global kontekst.

 

 

Haakon Bekeng-Flemmen, seniorrådgiver i Kulturrådet, Norge

Foto: Marta Anna Løvberg
Foto: Marta Anna Løvberg

Bekeng-Flemmen var redaktør for Kulturrådets rapport «Sterkere tilbake. Pandemiens konsekvenser for kultursektoren og mulige virkemidler for gjenoppbygging». Han har doktorgrad i idehistorie fra Universitetet i Oslo og har tidligere vært kulturredaktør i Klassekampen.

 

Marcus Zackrisson, avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturrådet, Norge

Marcus Zackrisson

Zackrisson har vært kunnskapsdirektør i Husbanken i snart to år, og ledet tidligere analyseavdelingen i Skatteetaten. I tillegg til lang erfaring med forskning og analyse har han en PhD i økonomi og innovasjon fra Linköpings Universitet.

 

Paula Tuovinen, direktør i Taike Arts Promotions Centre, Finland

Foto: Taike
Foto: Taike

Tuovinen er viserektor ved Kunstuniversitetet i Helsinki og er tidligere danser og koreograf.

 

 

Kajsa Ravin, generaldirektør i Kulturrådet, Sverige

Foto: Susanne Kronholm
Foto: Susanne Kronholm

Ravin er styremedlem i IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies) og tidligere kulturdirektør i Uppsala.

 

Annette Bach, sentersjef Slots- og kulturstyrelsen, Danmark

Foto: privat
Foto: privat

Bach er sentersjef for kunst og biblioteker i Slots- og kulturstyrelsen. Hun har tidligere vært styreformann for Norden hus på Island.

 

 

Benny Marcel, direktør i Nordisk kulturfond, Danmark

Foto: Peter Hoelstad
Foto: Peter Hoelstad

Marcel er tidligere stedfortredende generaldirektør og avdelingssjef ved Statens kulturråd. Han begynte sin karriere innen menneskerettigheter i Midtøsten og siden som europasjef for Redd Barna. Han har også vært direktør for Svenska Kammarorkestern/Örebro Konserthus og Örebro Kulturskola.

 

Sabina Westerholm, direktør for Nordens Hus i Reykjavik, Island 

Foto: Nordisk Hus
Foto: Nordens Hus

Westerholm er tidligere administrerende direktør ved stiftelsen Pro Artibus og har en master i kunsthistorie fra Universitetet i Åbo.

 

Christina Hætta, leder av kulturavdelingen i Samerådet, Sápmi

Foto: Samerådet
Foto: Samerådet

Christina Hætta har vært leder av Samerådets kulturavdeling siden 2017. Hun har bakgrunn fra både den politiske verdenen og fra det samiske kulturfeltet. Hun har i 15 år arbeidet som produsent, arrangør og kurator. Hun har en bachelor i kulturproduksjon fra Det Arktiske Universitetet i Harstad.

 

Hilde Sandvik, journalist og forfatter, Norge

Foto: Seminarpartner
Foto: Seminarpartner

Sandvik er programleder for radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken» på NRK P2, DR P1 og SR P1. Hun er tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende og har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

 

Åsa Linderborg, forfatter og journalist, Sverige

Foto: Bengt Oberger
Foto: Bengt Oberger

Linderborg er vert i radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken» på NRK P2, DR P1 og SR P1. Hun er forfatter og journalist og tidligere kulturredaktør i Aftonbladet. Linderborg har en doktorgrad i historie fra Universitetet i Uppsala.

 

Hassan Preisler, skuespiller, forfatter og dramatiker, Sverige

Fotograf: Klaus Vedfelt
Fotograf: Klaus Vedfelt

Preisler er vert i radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken» på NRK P2, DR P1 og SR P1. Preisler er utdannet skuespiller og jobber nå som forfatter, dramatiker og radiovert.

Jonas Ekeberg, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturrådet, Norge

Foto: Marta Anna Løvberg
Foto: Marta Anna Løvberg

Jonas Ekeberg har tidligere jobbet som kunstnerisk og daglig leder for Fotografihuset, kurator for KORO, ansvarlig redaktør og daglig leder for stiftelsen Kunstkritikk, kurator og informasjonsleder i OCA, direktør for Preus museum, som grunnlegger av stiftelsen Oslo Kunsthall og som frilanskritiker, kurator og forfatter.

English information

Arts Council Norway invites to a Nordic cultural policy summit at Deichman Bjørvika in Oslo on 29 November 2022. The conference brings together key players in the Nordic cultural field to share knowledge, strengthen dialogue and increase contact between decision makers and stake holders in the cultural sector in the Nordic region. The meeting will contribute knowledge, experience and insight that will benefit both the sector and the decision makers.

The topic of the meeting is the future of the cultural sector in the Nordics after the pandemic. The sector lost large parts of its income base during Covid-19, and the conference highlights current reports, experiences, examples and strategies in the Nordic reconstruction work.
In light of Vision 2030 and the goal of a competitive and socially sustainable Nordic region, the meeting also focuses on the community-building role of the free exercise of art and culture.

The summit will be organised as a half-day conference for around 120 invited participants. In addition, the event is streamed, and recorded and made available online after the conference.

Watch the english translation of the summit