Hopp til innhold

Hvem tar ansvaret? Seminar og innspillsmøte om hets og trakassering i kunstfeltet

Kulturrådet inviterer til et bredt seminar med innspill og diskusjon om hetsen mot scenekunstnerne.

8. april 2021 kl. 09:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt på Zoom

Kulturrådet

All kunst skal tåle kritikk og motstand, men noen av de mediestormene som har oppstått rundt enkelte verk og kunstnerskap de siste årene går langt utenfor det akseptable. Det er en urovekkende tendens for kunstnere generelt, men det er ingen tvil om at dette har preget scenekunstfeltet spesielt.

Kulturrådet skal gjennom sine ordninger forsvare kunst- og kulturuttrykk som frie ytringer, og skal legge til rette for at kunst og kultur kan ta opp i seg diskusjoner i samtiden, også når de oppleves som utfordrende. Hvordan kan scenekunstfeltet stå sterkere i kampen mot hetsen, hvilken rolle kan organisasjonene og institusjonene ta, og hvordan kan Kulturrådet best bidra?

Kulturrådet inviterer til et bredt innspillsmøte og seminar om hetsen mot scenekunstnerne. Med oss har vi kunstnere, organisasjoner og institusjoner. 
Seminaret er digitalt, gratis og åpent for alle, men du må melde deg på.

Meld deg på her

Program

Velkommen  

 • Kl. 09:00: Velkommen ved rådsleder og rådsmedlem i Norsk kulturråd Lars Petter Hagen og Camara Lundestad Joof.  
 • Kl. 09:15: Program for dagen og informasjon om hvordan deltakerne kan stille spørsmål ved nestleder i Norsk kulturråd og moderator for dagen Maria Utsi.  

Del 1: Erfaringer fra kunstfeltet 

 • Kl. 09:20:  Netthets som kunstkritikk ved dansekunstner Mia Habib, forbundsleder for Norske Dansekunstnere Kristine Karåla Øren og jurist Hans Marius Graasvold.  
 • Kl. 09:50:  Å bli målskive for rasistiske og trakasserende kommentarer og få postkassa full. Hva innebærer det for den enkelte kunstner? ved psykolog Karl Eldar Evang.  
 • Kl. 10:05:  Hatefulle ytringers effekt på kunstnerne og kunstneriske uttrykk ved leder av Den norske forfatterforening Heidi Marie Kriznik og forbundsleder for Norske Dansekunstnere Kristine Karåla Øren. 

Innlegget etterfølges av en panelsamtale med Heidi Marie Kriznik, jurist Hans Marius Graasvold, kommentator i Dagbladet Inger Merete Hobbelstad og direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen. Det blir tid til å stille spørsmål til panelet. Moderator: Rådsmedlem i Norsk kulturråd Luba Kuzovnikova.

 • Kl. 10:50: Pause. (10 minutter) 
 • Kl. 11.00: Kunstnernes stemmer. Denne delen av seminaret er programmert av scenekunstnere. Slik beskriver de den: Hva er det som skjer i Norge? Hvorfor har Norge vært så sårbart for høyrepopulistisk retorikk og angrep på våre grunnleggende sosialdemokratiske verdier. Hvor står norsk presse? Hvor står norske politikere? Og hvor står våre kulturinstitusjoner  innenfor denne nye konteksten? Hvordan forsvarer vi oss? Forstår vi hva som skjer?  Eller kastes vi rundt som emosjonelle, avmaktsfulle marionetter i dette større politiske  spillet? Det samlede kulturfeltet er under angrep, fra enkeltindivider til institusjoner. Vi har et stort behov for en bedre forståelse i det norske samfunnet av hvordan høyrepopulistiske krefter fungerer og opererer.  
Kunstnere som bidrar på seminar 8. april
På seminaret og innspillsmøtet 8. april bidrar flere kunstnere med en egenprogrammert del. Blant dem er (øverst fra venstre) Karoline Zinsser, Hooman Sharifi, Pia Maria Roll og Philine Rinnert.

→ Om populistisk høyreretorikk og strategier for motmakt ved leder i Fagforbundet Bergen Sara Bell. (20 minutter) 
→ Presentasjon ved koreograf og danser Mette Edvardsen. (10 minutter) 
→ Presentasjon ved teaterregissør Vegard Vinge og scenograf Ida Müller.  (10 minutter) 
→ Hvorfor har Norge vært så sårbart for høyrepopulistisk retorikk? 7 ulike forklaringer ved teaterregissør Pia Maria Roll. (10 minutter) 
→ Vi er så gode i Norge, det finnes ingen ondskap her og vi elsker kompromiss ved danser og koreograf Hooman Sharifi. (10 minutter) 
→ Unite & Shine – Political engagement of the arts and culture within the Network of THE MANY ved Philine Rinnert og Karoline Zinsser i det tyske solidariske nettverket DIE VIELEN. (20 minutter) 

→ Foredrag ved den tyske dramatikeren og teaterregissøren Falk Richter ved Schaubühne und Münchner Kammerspiele. (20 minutter) 

 • Kl. 12:40: Pause. (20 minutter)

Del 2: Organisasjonenes og institusjonenes rolle 

 • Kl. 13.00:  Nationaltheatrets plass i demokratiet. Om institusjonens selvstendighet og kunstneriske frihet, ved teatersjef for Nationaltheatret Kristian Seltun. 

Innlegget etterfølges av en panelsamtale med Kristian Seltun, Akademiet for scenekunsts Karmenlara Ely og rådsleder i Norsk kulturråd Lars Petter Hagen. Det blir tid til å stille spørsmål til panelet. Moderator: Skuespiller og medlem i Kulturrådets faglige utvalg for teater Petter Width Kristiansen.  

 •  Kl. 13.45: Innspillsrunde og spørsmål fra deltakerne.  Mer informasjon om hvordan deltakerne kan sende innspill og spørsmål , kommer i forkant av seminaret. Moderator: Maria Utsi.  
 • Kl. 14.45: Oppsummering og avsluttende ord ved rådsleder og rådsmedlem i Norsk kulturråd Lars Petter Hagen og Camara Lundestad Joof.  

 
Med forbehold om endringer.  

Bidragsytere

I rekkefølge etter når de deltar i programmet.

Lars Petter Hagen, Camara Lundestad Joof og Maria Utsi

Rådsleder og rådsmedlemmer i Norsk kulturråd. Åpner og avslutter dagen, og leder oss gjennom programmet.

Lars Petter Hagen, Camara Joof, Maria Utsi
Rådsleder Lars Petter Hagen og rådsmedlemmer Camara Lundestad Joof og Maria Utsi. Foto: Marta Anna Løvberg og Ilja C. Hendel.

 

Mia Habib

Mia er en Oslo-basert danser og koreograf med et stort nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Hun er utdannet koreograf fra Kunsthøgskolen i Oslo og har en master i konfliktløsning og forhandling fra Tel Aviv Universitet. Forestillingene hennes har blitt co-produsert ved en rekke institusjoner over hele Europa.

Mia Habib
Dansekunstner Mia Habib. Foto: Tale Hendnes.

 

Kristine Karåla Øren

Kristine har siden utdannelsen ved Statens Balletthøgskole i 1993 virket som dansekunstner i det prosjektbaserte danse- og scenekunstfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har en variert og langstrakt kunstnerisk arbeidserfaring som skapende og utøvende danser, prosjektleder og initiativtaker, fasilitator og veileder. Øren ble valgt til forbundsleder for Norske Dansekunstnere april 2018.

Kristine Karåla Øren
Forbundsleder for Norske Dansekunstnere Kristine Karåla Øren. 

 

Hans Marius Graasvold

Hans Marius er advokat og partner i Advokatene Graasvold & Stenvaag AS. Han har i en årrekke bistått de fleste organisasjonene for skapende og utøvende kunstnere som deres faste, eksterne advokat. Han har lang erfaring med forebygging og håndtering av varsler om seksuell trakassering og andre former for trakasserende adferd på feltet. Advokatene Graasvold & Stenvaag AS har siden 2017 betjent Balansekunstprosjektets rådgivningstelefon for trakassering.

Hans Marius Graasvold
Jurist Hans Marius Graasvold. Foto: Graasvold & Stenvaag.

 

Karl Eldar Evang

Karl Eldar er psykolog og psykoanalytiker med egen praksis. Han sitter i Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen, i styret til ARS, og leder Zola-prisen. Han er også spaltist i Klassekampen.

Karl Eldar Evang
Psykolog Karl Eldar Evang. Foto: Privat.

 

Heidi Marie Kriznik

Heidi Marie er en skjønnlitterær forfatter, bosatt på Grorud i Oslo. Hun debuterte med romanen Applaus i 2002 og for denne mottok hun Tarjei Vesaas' debutantpris. Kriznik har siden gitt ut flere romaner, og en sakprosautgivelse Den delte byen, om de systematiske forskjellene i ulike levekår i Oslo. Kriznik ble valgt til leder i Den norske Forfatterforening i 2017. Hun representerer også her kunstnerpolitisk utvalg i Kunstnernettverket.   

Heidi Marie Kriznik
Leder i Den norske Forfatterforening Heidi Marie Kriznik.

 

Inger Merete Hobbelstad

Inger Merete er filmanmelder og kommentator i Dagbladet, og skriver ved siden av film gjerne om kulturstoff, skolepolitikk, historie og spørsmål knyttet til ytringsfrihet og kunstnerisk frihet.

Inger Merete Hobbelstad
Journalist og kommentator i Dagbladet Inger Merete Hobbelstad. Foto: Bjørn Landsem/Dagbladet.

 

Kristin Danielsen

Kristin er direktør i Kulturrådet.

Kristin Danielsen
Direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen. Foto: Marta Anna Løvberg.

 

Luba Kuzovnikova

Luba er rådsmedlem i Norsk kulturråd. Hun leder panelsamtalen i seminarets første del.

Luba Kuzovnikova
Rådsmedlem Luba Kuzovnikova. Foto: Ilja C. Hendel.

 

Sara Bell

Sara Bell har vært leder for Fagforbundet Bergen siden 2013, og har tidligere jobbet i det statlige akuttbarnevernet og som oppsøkende sosialarbeider i Utekontakten i Bergen kommune. Er SVs 2. kandidat i Hordaland til stortingsvalget.

Sara Bell
Leder for Fagforbundet Bergen Sara Bell. Foto: Privat.

 

Mette Edvardsen

Mette er koreograf og utøver. Hun begynte å jobbe som danser i 1996 for ulike kompanier og prosjekter, og med egne arbeider siden 2002. Hun har produsert en rekke forestillinger som turnerer både nasjonalt og internasjonalt, og utvikler også prosjekter i andre formater og medier, som bøker og forlagsvirksomhet.

 

Pia Maria Roll

Pia Maria er en norsk teaterkunstner. Hun har vært aktiv som skuespiller, regissør, dramaturg og manusforfatter. Hennes siste forestilling Ways of Seeing, som hun lagde i samarbeid med Hanan Benammar og Sara Baban, ble et veiskille i forståelsen av teater og samfunnsliv i Norge.

Pia Maria Roll
Teaterkunstner Pia Maria Roll. Foto: Privat.

 

Hooman Sharifi

Hooman er utdannet koreograf ved Kunsthøgskolen i Oslo (Statens Balletthøgskole). I 2000 startet han sitt eget dansekompani, Impure Company. Kompaniet har turnert i 19 land, med på 186 visninger i 77 forskjellige byer. Han var teatersjef og CEO for Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans, Carte Blanche, fra 2014 til 2018.

Hooman Sharifi
Koreograf Hooman Sharifi.

 

Karoline Zinsser

Karoline har studert kommunikasjon, politikk, kunst og media på Ludwig Maximilians Universität i Munchen og Freie Universität i Berlin. Hun har jobbet med kommunikasjon for flere kulturinstitusjoner og ideelle organisasjoner. Siden 2019 har hun administrert det tyske solidariske nettverket DIE VIELEN (The Many) i Berlin.

Karoline Zinsser
Leder i det tyske solidariske nettverket DIE VIELEN (The Many) i Berlin Karoline Zinsser.

 

Philine Rinnert

Philine Rinnert har studert scenedesign ved University of Art Berlin og Theatre Academy of St. Petersburg. Hun jobber som frilans scenedesigner og kunstner for flere regissører og teatre. I 2017 var hun med å starte det tyske solidariske nettverket DIE VIELEN (The Many) i Berlin.

Philine Rinnert
Medstifter av det tyske solidariske nettverket DIE VIELEN (The Many) i Berlin Philine Rinnert.

De siste årene har det vært en økning i høyreradikal fiendlighet mot kunstnere og kulturinstitusjoner i Tyskland. DIE VIELEN (The Many) ble grunnlagt i Berlin i 2017 med mål om å stå resolutt mot den stigende høyreekstremismen i politik og samfunn, og for å styrke den kunstneriske friheten.  DIE VIELEN forplikter seg til et åpent, solidarisk, mangfoldig og demokratisk samfunn. I et aktiv og solidarisk nettverk er over 4 000 kulturinstitusjoner i Tyskland og Østerrike forbundet ved å ha undertegnet en felles erklæring. Les mer om DIE VIELEN på deres nettsider.

 

Falk Richter

Falk er sjefsregissør ved Münchner Kammerspiele siden 2020, dramatiker og regissør blant annet ved Berliner Schaubühne, Schauspielhaus Hamburg, TNS Strasbourg og Burgtheater Wien. I 2018 ble han kåret til årets regissør ved Theater Heutes avstemning, utnevnt til Chevalier des Arts et des Lettres av den franske regjeringen i 2018, siden 2019 er han professor for Performing Arts ved Danish National School for Performing Arts i København.

Falk Richter
Den tyske dramatikeren og teaterregissøren Falk Richter.

 

Kristian Seltun

Kristian er en norsk dramaturg og teatersjef. Han var kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim 1998–2001 og teatersjef ved Black Box Teater i Oslo 2001–2009. Fra 2010 til 2018 var han teatersjef ved Trøndelag Teater. Han er nå teatersjef ved Nationaltheatret.

Kristian Seltun
Teatersjef ved Nationaltheatret Kristian Seltun. Foto: Øyvind Eide.

 

Karmenlara Ely

Karmenlara er kunstnerisk leder ved Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst, og styremedlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Hun har også en professor II-stilling ved UiT Norges arktiske universitet og en doktorgrad i Performance Studies fra New York University.

Karmenlara Ely
Scenekunstner og professor Karmenlara Ely. Foto: Privat.

 

Petter Width Kristiansen

Petter er skuespiller, har arbeidet ved norske institusjonsteatre i flere år, og produserer egne forestillinger. Han har hatt flere lange opphold i Afghanistan hvor han blant annet har arbeidet ved universitetet i Kabul og det afghanske nasjonalteatret. Han har også vært tilknyttet Vinge/Müller i en lengre periode. Nå er han ansatt som førsteamanuensis i skuespillerfag ved Khio, avdeling Teaterhøgskolen, og sitter i Kulturrådets faglige utvalg for teater. Petter leder panelsamtalen i seminarets andre del.

Petter Width Kristiansen
Skuespiller og medlem i Kulturrådets faglige utvalg for teater Petter Width Kristiansen.  Foto: Khio.


 

Vil du gi innspill under seminaret?

På seminaret er tiden 13.45–14.45 dedikert til innspill fra deltakerne. Dersom du ønsker å ta ordet, ber vi om at du melder deg på til Jørgen Knudsen i Kulturrådet så snart som mulig: jorgen.knudsen@kulturradet.no. Merk e-posten din med "innspill seminar 8.4". Taletiden begrenses til tre minutter per person slik at så mange som mulig slipper til.