Hopp til innhold

Søknadsfrist for Norsk kulturfond

Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond er 2. mars 2022 kl. 13:00.

2. mars 2022 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Se støtteordninger for Norsk kulturfond

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for tilskuddsordningen du skal søke dersom du har spørsmål om faglig innhold i søknaden. Trenger du hjelp til å løse tekniske utfordringer med søknaden eller innlogging i Altinn, kan du ta kontakt med oss på brukerstøtte. 

Se brukerstøtte

Om Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har som oppgave å stimulere nyskapende kunst- og kulturaktivitet, og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Norsk kulturråd fordeler midlene ut fra faglig og kunstnerlig skjønn i samsvar med formålet til Kulturfondet.

Privatpersoner, organisasjoner og ulike institusjoner kan søke tilskudd innenfor områdene litteratur og tidsskrift, musikk, billedkunst og kunsthåndverk, scenekunst, kulturvern, rom for kunst/kulturarenaer, tiltak med tverrfaglig innhold og andre tiltak som faller inn under fondet sitt formål. Det blir lagt vekt på tiltak som medvirker til å realisere et kulturelt og kunstnerlig mangfold.

Slik behandles søknaden til Kulturfondet