Hopp til innhold

Utvalgsmøte Statens kunstnerstipend

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

20. - 21. mars 2018

Legg arrangementet i min kalender

Dronningensgate 10b, Trondheim

Kulturrådet

Utvalget er også Kulturdepartementets rådgiver i spørsmål om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Se medlemmer i utvalget for Statens kunstnerstipend

Tildelingene offentliggjøres her

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 

Diversestipend 

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere 

Stipend for seniorkunstnere