Hopp til innhold
Museumswebinar

Immateriell kulturarv på museum – så mange muligheter

Her kan du se opptak fra Kulturrådets webinar om immateriell kulturarv i museene, arrangert i samarbeid med Norges museumsforbunds seksjon for immateriell kulturarv.

Opptak fra webinaret ser du her.

2. november 2021 kl. 12:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

Strømmes

Vi vet at det gjøres mye og godt arbeid med immateriell kulturarv ved en del museer i Norge, og vi ønsker å få vite mer om dette arbeidet for inspirasjon og bevisstgjøring.

Et mål med webinaret er å få økt kunnskap om museenes ulike innganger til arbeid med immateriell kulturarv og gjennom eksempler og diskusjoner belyse ulike problemstillinger knyttet til arbeidet. Dette som del av arbeidet med å implementere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003, og følge opp museumsmeldingen der det pekes på at «kunnskapen om musea sitt arbeid med den immaterielle kulturarven er fragmentert og lite systematisk, og Kulturdepartementet ynskjer at det framover vert lagt til rette for auka kunnskapsutvikling på dette området. Det vil vera relevant å sjå dette i samanheng med musea sitt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar på kulturmiljøområdet.» I tillegg blir det understreket at museenes arbeid med handlingsbåren kunnskap og immateriell kulturarv skal styrkes, og det skal legges til rette for at museene, som en del av et større kulturfelt, aktivt medvirker til å bygge opp under arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Foreløpig program

12.00 - Velkommen og overordnet om arbeid med immateriell kulturarv

Meg Nömgård, slottschef Kalmer slott. God praksis rundt vern og videreføring av immateriell kulturarv på museum i et internasjonalt perspektiv, med eksempel fra Sagomuseet og Gunnebo Slott.

Museumsforbundet ved seksjon for immateriell kulturarv: Hvordan arbeider forbundet for å synliggjøre museenes rolle i vern og videreføring av immateriell kulturarv?.

Pause

12.55 - Gode eksempler på arbeid med immateriell kulturarv på museum

Introduksjon ved Norges museumsforbund

Marit Myrvoll, forsker og tidligere museumsleder: Oppdagelser og ny mening i samiske og norske stedsnavn. Vern og videreføring av språk og muntlige tradisjoner.

Innlegg ved Lisa Vangen, konservator ved NordTroms museum: Kvenøks økser i grenseland. Kontekstualisering og rekonstruksjon for vern og videreføring av immateriell kulturarv

Innlegg ved Anna Stella Karlsdottir, ass.dir. for AustAgder museum og arkiv: Kunnskap om og kunnskap i - Har museet en rolle i samarbeid med lokale og regionale aktører når det gjelder å styrke og videreføre setesdalstradisjonen?

Gazi Øzcan, avdelingsleder Oslo Museum: Den immaterielle kulturarven hos norske romer før, nå og i fremtiden. En reise via utstilling til Kultursenter.

13.50 - Diskusjon om museers arbeid med immateriell kulturarv. 

Med utgangspunkt i dagens innlegg og egne erfaringer, ønsker vi å diskutere hvordan arbeid med immateriell kulturarv kan styrke museene som samfunnsaktør og hvordan konvensjonen kan gi retning i arbeidet.

14.30 - Oppsummering og avrunding

Oppsummering v/Ole Aastad Bråten, direktør for Valdresmusea oppsummerer seminaret og deler tanker om hvordan arbeidet med immateriell kulturarv kan bli bedre og mer mangfoldig og hvordan Kulturrådet bedre kan fange denne kompleksiteten i arbeidet med rapportering og statistikk.

Veien videre og takk for nå ved Kulturrådet

15.00 - Slutt

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle med påmelding. 

Påmeldingsfrist er fredag 29. oktober 2021.

Meld deg på her

NB! Webinaret vil bli tatt opp og publisert i etterkant. Ved å delta samtykker du til dette.

Ressurser til inspirasjon

Webinar om immateriell kulturarv i Flandern

24. september 2021 ble det holdt et webinar om immateriell kulturarv på museum i regi av nettverk for immateriell kulturarv i Flandern.

Se opptak fra webinaret her

Se informasjon om prosjektet Collectieplanning

Noen museer presenterte sitt arbeid med immateriell kulturarv på dette webinaret, opptak fra disse presentasjonene ser du i lenken for webinaret over:

House of Alijn - A Thematic Museum founded by volunteers dives deeper into the very practices and traditions that are at the core of their activities, and seeks ways to update their museum collection plan.

Jenever Museum, Hasselt - A Thematic Museum founded by volunteers dives deeper into the very practices and traditions that are at the core of their activities, and seeks ways to update their museum collection plan.

Hof van Busleyden, Mechelen - The City Museum of Mechelen explores the boundaries of working with living heritage communities within a dual-purpose institution. How does a museum integrate intangible heritage work to their collection of objects?

Museum M Leuven Art Museum ‘M' - Art Museum ‘M' takes a look at their own museum policy, practices and collection to discover possibilities of working together with local living heritage communities.

Intangible cultural heritage and museums project

Se også informasjon om et flerårig samarbeidsprosjekt mellom museer i flere land i Europa, om arbeid med immateriell kulturarv på museum

Se hovedside for prosjektet her

Prosjektet utviklet også en verktøykasse som ligger åpent tilgjengelig