Hopp til innhold

Pilotprosjekter

En av de viktigste oppgave i kulturøkonomiprosjektet er å prøve ut og utforske nye måter å øke inntjeningen i kunst- og kulturfeltet. En av måtene vi gjør det på er gjennom ulike forsøks- eller pilotprosjekter. På denne siden finner du en oversikt over aktiviteten i de ulike pilotprosjektene vi har satt i gang.

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Synliggjøring og markedsføring av visuell kunst