Hopp til innhold
Webinar

Bidrar listeføring til vern og videreføring av immateriell kulturarv?

Her finner du opptak fra webinar om norske aktørers erfaringer med å ha elementer på UNESCOs lister over immateriell kulturarv. 

27. september 2022 kl. 13:00 - 14:30

Legg arrangementet i min kalender

Webinar

Kulturrådet

Strømmes

Norge har i dag fire nominasjoner på UNESCOs lister og fortegnelse over immateriell kulturarv: Oselvarverkstaden, Setesdal-tradisjonen, Nidarosdomens restaureringsarbeider og den nordiske klinkbåttradisjonen.  Relevante aktører fra de ulike miljøene vil delta i diskusjonen.

I dette webinaret delte sentrale aktører kunnskap og refleksjoner om vern og videreføring av kunnskap, tradisjoner og praksiser med bakgrunn i arbeidet med internasjonale nominasjoner. 

Det ble snakket om prosessen rundt arbeidet med nominasjoner og erfaringer etter innskrivingen, og Kulturrådet fikk innspill til arbeidet med å revidere de nasjonale prosedyrene for nominasjoner til UNESCO. 

Program

•    Velkommen ved Kulturrådet og bakgrunnen for webinaret
•    Overordna betraktninger rundt listeføring av immateriell kulturarv ved Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt, Lillehammer
•    Panelsamtale mellom aktører som har innskrivinger på UNESCOs lister og fortegnelse. Moderator: Ole Jakob Furset fra Kulturrådet 
•    Kort oppsummering ved Annika Nordström, Institut för språk och folkminnen, Sverige 
•    Veien videre fra Kulturrådet