Hopp til innhold

Nettverk og fagutvikling

Det faglige arbeidet i museumssektoren spenner vidt og favner alle virksomhetsområdene, fra forvaltning og bevaring til forskning og formidling.

Det er avgjørende at museene stadig utvikler solid faglig grunnlag for sin aktivitet gjennom nye perspektiver og ny kunnskap. Kulturrådet arbeider for å styrke og bidra til utvikling av det faglige arbeidet ved museene. Samarbeid mellom ulike etater og instanser, og oppfølgingen av nasjonale og internasjonale nettverk er en viktig del av dette arbeidet.