Hopp til innhold
Rapport

Museer med tilskudd fra Kulturdepartementet - rapport for 2014

Kulturrådet mottok årsrapporter og statistikk fra de 73 museene som fikk driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2014. Samlet gir materialet oversikt over økonomi, samlinger og aktiviteter i museene. Kulturrådet har satt sammen nøkkelinformasjon fra disse institusjonene og laget et presentasjonsskjema for hvert museum.

Samlede tall, gjennomsnitts- og medianverdier for alle museene er skilt ut i en egen tabell som kan lastes ned her

 

Om publikasjonen

Museer med tilskudd fra Kulturdepartementet - rapport for 2014

Kulturrådet

seksjon for museum
2015
978-82-8105-116-4