Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 3,4 mill. kroner i tilskudd til 28 prosjekter i første tildeling i 2023 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjekttilskudd. Det ble behandlet til sammen 85 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kunstnerisk utforsking, kulturelt mangfold, tverrkunstneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det har kommet inn søknader til verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, noterestaurering, seminarer m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk, vokalmusikk og musikk med røtter i andre deler av verden. Det er likevel flest søknader som innbefatter klassisk- eller samtidsmusikk.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang.

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre er det lagt vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett. Det er særlig lagt vekt på forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet ved å være nytenkende og idérike i form og innhold. Andre hensyn som er tatt med i betraktningen er klimaavtrykk og bærekraft.

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter blant annet kurs og verksteder. 23 søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til 10 av disse.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 85 
Søknadssum: 14,2 mill. kroner
Antall tildelinger: 28
Tildelingssum: kr 3 406 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Michael Pardalos Innspilling av musikk - 2023 Vestland 2023 80000 7.3.2023 Avslått 0 MEHAMN MUSIKKFORENING WF9770- kjærlighetens flytur - 2023 Troms og Finnmark 2023 150000 7.3.2023 Avslått 0 Tom Garretson MARQUESA - 2023 Innlandet 2023 120000 7.3.2023 Avslått 0 Hallvard T Y Bjørgum Buen og Bjørgum på direkten - 2023 Agder 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 ATTITUNES DA Nora Brockstedt 100 år! - 2023 Viken 2023 70000 7.3.2023 Avslått 0 TYLDEN & CO AS Digitalisering formidling av musikkatalogen til selskapet Tylden - 2023 Viken 2023 130000 7.3.2023 Avslått 0 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Startgropa - 2023-2025 Vestland 2023 50000 7.3.2023 Avslått 0 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Startgropa - 2023-2025 Vestland 2024 75000 7.3.2023 Avslått 0 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Startgropa - 2023-2025 Vestland 2025 75000 7.3.2023 Avslått 0 ELVEBYEN MESSINGKVARTETT DA Folk i korps - 2023 og 2024 Viken 2023 75000 7.3.2023 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA lyd og leven - audiotiv opplevelse - 2023 Innlandet 2023 230587 7.3.2023 Avslått 0 Marte Helene Wulff Spillerommet - Hvordan skape en musikalsk miljøbevegelse - Seminar - 2023 Oslo 2023 120000 7.3.2023 Avslått 0 BIRI SOKN Prosjektstilling sang- og musikkmedarbeider - 2022-2026 Innlandet 2023 10000 7.3.2023 Avslått 0 BIRI SOKN Prosjektstilling sang- og musikkmedarbeider - 2022-2026 Innlandet 2024 10000 7.3.2023 Avslått 0 BIRI SOKN Prosjektstilling sang- og musikkmedarbeider - 2022-2026 Innlandet 2025 10000 7.3.2023 Avslått 0 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID DKS festival - 2023 Vestfold og Telemark 2023 300000 7.3.2023 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Mestermøte - 2023 Oslo 2023 145000 7.3.2023 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKTERAPI OLSTAD Oppretting av musikkterapi - 2023 Innlandet 2023 55000 7.3.2023 Avslått 0 Harald Opheim Oslo Jazz Circle 75 år - Faglitteratur Oslo 2023 75000 7.3.2023 Avslått 0 TRIO MEDIÆVAL AS USA-turné april 2023 - 2023 Oslo 2023 70000 7.3.2023 Avslått 0 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Flere Farger Mo i Rana - 2023 Nordland 2023 200000 7.3.2023 Avslått 0 Jenny Benedicte Meyer Amundsen Bakke Performance som forener folketoner og multikulturer med populærmusikken - 2023-2024 Oslo 2024 100000 7.3.2023 Avslått 0 RAVEN MUSIC EDITIONS MARTIN ROMBERG MVERSE - 2023 Vestfold og Telemark 2023 70000 7.3.2023 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2023.2026 Oslo 2023 500000 7.3.2023 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2023.2026 Oslo 2024 500000 7.3.2023 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2023.2026 Oslo 2025 500000 7.3.2023 Avslått 0 Tone Åse Samtalen - 2023 Trøndelag 2023 175000 7.3.2023 Avslått 0 VOSSA JAZZ Vossa Jazz feirar 50 år, prosjekt for born og unge - 2023 Vestland 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 AGDER TEATERLABORATORIUM "Forough Solnedgang" - Agder Teaterlaboratorium 2023 - 2023 Agder 2023 70000 7.3.2023 Avslått 0 BJØRN CHARLES DREYER Symfonisk synestesi - 2023-2024 Agder 2023 120000 7.3.2023 Avslått 0 TORI WRÅNES EKKO FJES 2 - 2023 Oslo 2023 291000 7.3.2023 Avslått 0 EVA SVANEBLOM I did it myself - 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 200000 7.3.2023 Avslått 0 Jan Vardøen Pilens Reise - 2023 Viken 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 ANE MARTHE SØRLIEN HOLEN Little Cloud - 2023 Oslo 2023 154300 7.3.2023 Avslått 0 GENERATION EVENT OG MANAGEMENT AS Låtskriverseminar - 2023 Viken 2023 107000 7.3.2023 Avslått 0 JAKOP FILIP JANSSØNN HAUAN Jietnavuorká? ja Jakop Janssønn - 2023 Oslo 2023 200000 29.3.2023 Avslått 0 NYMUSIKK NORDLAND Livets og naturens syklus - 2024 Nordland 2024 175000 7.3.2023 Avslått 0 Marta Julia Kosieradzka Poetry in motion and sound - 2023 Oslo 2023 180600 7.3.2023 Avslått 0 Sverre Andre Clemetsen Youngs´ Tango i Argentina. - 2023 Oslo 2023 75000 7.3.2023 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Modus senter for middelaldermusikk - 2023 Oslo 2023 370000 7.3.2023 Avslått 0 BARE LARS LARS MOEN Vippepunktet - 2023 Vestfold og Telemark 2023 200000 7.3.2023 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Folkemusikkmaskinen. Kunst, kunstig intelligens og kulturarv. - 2023 - 2024 Agder 2023 260000 7.3.2023 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Folkemusikkmaskinen. Kunst, kunstig intelligens og kulturarv. - 2023 - 2024 Agder 2024 100000 7.3.2023 Avslått 0 Lars Wendt VUSO - Besøk av Jugend-orchestra Graz - 2023 Vestfold og Telemark 2023 20000 7.3.2023 Avslått 0 Morten Thomte Jazzgruppen Søyr og multimedial historieskriving II - 2023-25 Oslo 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 Emil Richard Duncumb Historiske tangenter - 2023 Oslo 2023 180000 7.3.2023 Avslått 0 STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTER BarneKven - 2023 Nordland 2023 400000 7.3.2023 Avslått 0 NUTS AND BOLTS Cyborg Sounds - 2023 - 2025 Oslo 2023 190000 7.3.2023 Avslått 0 NUTS AND BOLTS Cyborg Sounds - 2023 - 2025 Oslo 2024 190000 7.3.2023 Avslått 0 NUTS AND BOLTS Cyborg Sounds - 2023 - 2025 Oslo 2025 100000 7.3.2023 Avslått 0 Bernt Isak Grave Wærstad Videreføring av Co-Creative Spaces - 2023 Oslo 2023 122000 7.3.2023 Avslått 0 NORSK JAZZFORUM Jazzprisen - 2023 Oslo 2023 150000 7.3.2023 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD BERNTSEN Armas - 2023 Troms og Finnmark 2023 28600 7.3.2023 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Treårig verkstedsserie - 2023-2025 Oslo 2023 73200 7.3.2023 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Treårig verkstedsserie - 2023-2025 Oslo 2024 97600 7.3.2023 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Treårig verkstedsserie - 2023-2025 Oslo 2025 122000 7.3.2023 Avslått 0 Blerta Hiseni Samarbeid med verdenskjent popstjerne - 2023 Rogaland 2023 140000 7.3.2023 Avslått 0 TORI WRÅNES PENDEL STEMME - 2022 Oslo 2023 250000 7.3.2023 Avslått 0 ØRA MUSIKK AS Forprosjekt 3D lyd - 2023 Trøndelag 2023 235500 7.3.2023 Avslått 0 Daniel Peter Biro Konserter med Arditti-kvartetten i Norge i mai 2023 - 2023 Vestland 2023 150000 7.3.2023 Avslått 0 Hi-Joo Moon ORGEL PLUSS - 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 Rebecka Sofia Ahvenniemi Bilder, editering og inngress til bokutgivelse: Essays om musikk, filosofi og ulike grenser - 2022 Oslo 2023 68000 7.3.2023 Avslått 0 Aleksander Kostopoulos Aleksander Kostopoulos - 2023 Viken 2023 60000 7.3.2023 Avslått 0 Linda Vidala  Utestemme - 2023 Oslo 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 Anne Hytta Kammerprosjektet BRIGDE - 2023-2024 Oslo 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 Anne Hytta Kammerprosjektet BRIGDE - 2023-2024 Oslo 2024 100000 7.3.2023 Avslått 0 MARGRETE AUGDAL Vocalis Electronika - 2023 Viken 2023 80000 7.3.2023 Avslått 0 LEVELD TEATERLAG Danse Fritt - 2024 Viken 2024 300000 7.3.2023 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE BEVEGET CELLIST - 2023 Oslo 2023 100000 7.3.2023 Avslått 0 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Jørn Hilme-stemnet Kurs 2023 - 2023 Innlandet 2023 110000 7.3.2023 Bevilget 110000 CAMERATA LARANJEIRAS AS Camerata Laranjeiras Norge - 2023 Viken 2023 120000 7.3.2023 Bevilget 100000 Sven Einar Erga Trillsteinsymfonien - 2022-2023 Oslo 2023 35000 7.3.2023 Bevilget 35000 Erik Schwensen Dæhlin NING 2023; dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og kontekstualisering - 2023-2024 Oslo 2023 87000 29.3.2023 Bevilget 87000 NO ESCAPE This is solidarity v.2 - 2023 -2024 Oslo 2023 393502 7.3.2023 Bevilget 100000 AKKS BERGEN GAIN - 2023-2024 Vestland 2023 400000 7.3.2023 Bevilget 350000 Inger Øvrebø Uberg Barokk-lek! - 2023 Oslo 2023 70000 7.3.2023 Bevilget 70000 INSOMNIA FESTIVAL Dreaming Awake - 20 years of Insomnia - Faglitteratur Troms og Finnmark 2023 110745 7.3.2023 Bevilget 110000 NORDACCORDION NordAccordion - 2023 Oslo 2023 100000 7.3.2023 Bevilget 100000 DANS FOR VOKSNE DNA?AND? sommeren 2023 - 2023 Oslo 2023 240000 7.3.2023 Bevilget 240000 SARAH CAMILLE OSMUNDSEN Vingeslag på Språkkafé - 2023 Oslo 2023 180000 7.3.2023 Bevilget 180000 OSLOFONI OSLOFONI - gratis musikkverksteder for ungdommer i Oslo - 2023 Oslo 2023 80000 7.3.2023 Bevilget 80000 Karstein Grønnesby Flishornet i Noreg - 2023 Oslo 2023 30000 7.3.2023 Bevilget 30000 Tor Johan Bøen Halfdan Cleves sanger - 2023 Viken 2023 60000 7.3.2023 Bevilget 60000 Kristine Utne Stiberg Vi slutter ikke å rappe når vi blir gamle, vi blir gamle når vi slutter å rappe - 2023 Oslo 2023 100000 7.3.2023 Bevilget 75000 VOXLAB Utvikling av nye dramatiske musikkverk med unge utøvere - 2023-2025 Oslo 2023 200000 7.3.2023 Bevilget 200000 VOXLAB Utvikling av nye dramatiske musikkverk med unge utøvere - 2023-2025 Oslo 2024 200000 7.3.2023 Bevilget 200000 VOXLAB Utvikling av nye dramatiske musikkverk med unge utøvere - 2023-2025 Oslo 2025 200000 7.3.2023 Bevilget 200000 MUSICA SACRA Musica Sacra 2023, Inderøy og Steinkjer - 2023 Trøndelag 2023 150000 7.3.2023 Bevilget 150000 RIMFROST PRODUKSJONER SA Annen meg - 2023 Troms og Finnmark 2023 80000 7.3.2023 Bevilget 80000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim - 2023 Trøndelag 2023 150000 7.3.2023 Bevilget 150000 GLOBAL OSLO MUSIC «Musikken er mitt liv» - Faglitteratur Oslo 2023 110000 7.3.2023 Bevilget 110000 MUSIKKONTORET ØKS, ØSTAFJELSKE KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Fagdøgn for musikere - 2023 Viken 2023 60000 7.3.2023 Bevilget 60000 ANDERS HANNEVOLD MUSIKER OG KOMPONIST Différance - 2023 Vestland 2023 125000 7.3.2023 Bevilget 100000 GITARIST KÅRE SOLMUND NYSTABAKK Kjelvikspillet forprosjekt - Musikkverksted - 2023 Troms og Finnmark 2023 47222 7.3.2023 Bevilget 40000 MARGRETE NORDMOEN KALAS - 2023 Innlandet 2023 76000 7.3.2023 Bevilget 76000 Aske Zidore Christensen Dynamisk musikkutgivelse i appformat: 'Game mechanics for voices' - 2023 Trøndelag 2023 146000 7.3.2023 Bevilget 100000 SONDRE PETTERSEN Moskavuotna - Utdødd Sjøsamisk Kulturarv? - 2023 Vestland 2023 110000 7.3.2023 Bevilget 110000 Marit Smedsrud Karlberg Tostemt slåttetralling – forprosjekt - 2023 Innlandet 2023 87742 7.3.2023 Bevilget 50000 FRESCOBALDI-AKADEMIET Grimstad Organ Academy - 2023 Agder 2023 53500 7.3.2023 Bevilget 53000