Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 2,3 mill. kroner i tilskudd til 18 prosjekter i andre tildeling i 2023 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjekttilskudd. Det ble behandlet til sammen 64 søknader.

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, workshops, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kunstnerisk utforsking, kulturelt mangfold, tverrkunstneriske uttrykk og barn og ungdom.

Det har kommet inn søknader til verksteder, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, formidlingsprosjekter, kunstnerisk/faglig utviklingsarbeid, noterestaurering, seminarer, poddkaster, strømmekonserter m.m. Søknadene viser prosjekter innenfor en sjangermessig bredde – klassisk musikk, samtidsmusikk, jazz, folkemusikk, populærmusikk, vokalmusikk og tradisjonsmusikk fra ulike deler av verden.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang.

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre er det lagt vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett. Det er særlig lagt vekt på forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet ved å være nytenkende og idérike i form og innhold. Andre hensyn som er tatt med i betraktningen er klimaavtrykk og bærekraft.

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter blant annet kurs og verksteder. 17 søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til 4 av disse.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 64 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)
Søknadssum: 12 mill. kroner
Antall tildelinger: 18
Tildelingssum: kr 2 263 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NORSK FILMMUSIKKNETTVERK Filmmusikk-sessions - 2023 og 2024 Trøndelag 2023 645300 4.9.2023 Avslått 0 Amund Bøe OVERSEAS - 2023 Vestfold og Telemark 2023 5000 Avvist 0 YOIK.UR AS JoikJazzKulning - 2023 Troms og Finnmark 2023 142499 4.9.2023 Bevilget 100000 FALCK FORLAG AS Norske albumklassikere på CD - 2023 Oslo 2023 500000 20.9.2023 Avslått 0 VOSS STORBAND Seminar for Voss Storband - 2023 Vestland 2023 14000 4.9.2023 Avslått 0 Martin Horntveth Gouldian Finch - Polaroid - 2023 Oslo 2023 76240 4.9.2023 Avslått 0 Elise Kathleen Macmillan Saying is Losing - Pinquins Ensemble - 2023 Oslo 2023 64500 4.9.2023 Avslått 0 AURORA RECORDS AS Pilotprosjekt om dokumentasjon og formidling av musikk fra produksjoner i det frie scenekunstfeltet - 2023 Oslo 2023 125000 4.9.2023 Bevilget 125000 AFRICAN DANCE & DRUM Abu Adonaba RytmeLAB - 2023-2024 Vestland 2023 50000 4.9.2023 Bevilget 50000 LAMPEKNUSEKONTORET DA Lampeknusekontoret høst 2023 - 2023 Rogaland 2023 280000 4.9.2023 Bevilget 280000 Abid Andreas Mikalsen Albarkane The Brix - 2023-2026 Oslo 2023 198000 4.9.2023 Avslått 0 Abid Andreas Mikalsen Albarkane The Brix - 2023-2026 Oslo 2024 396000 4.9.2023 Avslått 0 Abid Andreas Mikalsen Albarkane The Brix - 2023-2026 Oslo 2025 396000 4.9.2023 Avslått 0 Jonas Hagen Johansen Party Sentralen - 2023 Viken 2023 50000 4.9.2023 Avslått 0 KULTIVATOR AS Oplandske folkemusikregiment - 2023 Innlandet 2023 80000 4.9.2023 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2024 - 2025 Oslo 2024 300000 4.9.2023 Avslått 0 Leonardo Raimondo Muraglia GHOST IN THE MACHINE - 2019 Oslo 2023 144860 4.9.2023 Avslått 0 Øyvind Brandtsegg Mekanisk musikk og evig energi - 2024 Trøndelag 2024 100000 4.9.2023 Bevilget 100000 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Akademia - Musikalske møter - 2023 Nordland 2023 50000 4.9.2023 Avslått 0 JOSH SPEAR PRODUKSJONER This Voice - 2023-2024 Oslo 2023 37158 4.9.2023 Bevilget 37000 NORVALD DAHL Platesleppturné - Pandemic Solution - 2023 Møre og Romsdal 2023 60000 Avvist 0 Kristin Helene Andersen Gøy med ukulele for alle i barnehage og småskole - Faglitteratur Viken 2023 50000 4.9.2023 Avslått 0 Øystein Kjørstad Fjeldbo Hallusinasjoner (forprosjekt) - 2023 Trøndelag 2023 68150 4.9.2023 Bevilget 50000 Ottar Jakob Johansen CountryGospel - På norsk, - 2023-2024 Oslo 2023 57500 Avvist 0 BOLTELØKKA JENTEKOR Ye Olde Songs - Middelaldermusikk for barn - 2023-2024 Oslo 2024 150000 4.9.2023 Avslått 0 Tor-Finn Malum Fitje Near Mint Condition - 2023 Oslo 2023 97150 4.9.2023 Avslått 0 PEDER SIMONSEN MUSIC AS Vibrerende Rytmer - 2024 og 2025 Oslo 2023 100000 4.9.2023 Avslått 0 PEDER SIMONSEN MUSIC AS Vibrerende Rytmer - 2024 og 2025 Oslo 2024 0 4.9.2023 Bevilget 50000 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER Studio 21 - 2023 og 2024 Oslo 2023 150000 4.9.2023 Bevilget 100000 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER Studio 21 - 2023 og 2024 Oslo 2024 150000 4.9.2023 Avslått 0 ANNE DAUGSTAD WIK Fangesongar frå Kirkenes - 2023 - 2024 Trøndelag 2024 119600 4.9.2023 Bevilget 41000 CONDUCTARE JON FYLLING TONER TIL JUL - 2023 Viken 2023 40000 4.9.2023 Avslått 0 NUTS AND BOLTS Nuts And Bolts - 2024 - 2026 Oslo 2024 327749 4.9.2023 Bevilget 500000 NUTS AND BOLTS Nuts And Bolts - 2024 - 2026 Oslo 2025 408969 4.9.2023 Avslått 0 NUTS AND BOLTS Nuts And Bolts - 2024 - 2026 Oslo 2026 463282 4.9.2023 Avslått 0 DANS FOR VOKSNE DNA?AND? samarbeid høsten 2023 - 2023 Oslo 2023 300000 4.9.2023 Bevilget 300000 GLOBAL OSLO MUSIC "Kunstnere møter kunstnere" - podkastserie - 2024 Oslo 2023 130000 4.9.2023 Avslått 0 GLOBAL OSLO MUSIC "Kunstnere møter kunstnere" - podkastserie - 2024 Oslo 2024 0 4.9.2023 Bevilget 130000 LÆGMOBB ILYAS AHMED ABDI LÆGMOBB og WAVYCLUB - 2023 Oslo 2023 80000 4.9.2023 Avslått 0 DEN FORVITNELEGE COUNTRYFESTIVALEN ergen Bonanza med gjester - Hank Williams 100 år! - 2023 Vestland 2023 50000 Avvist 0 KULTIVATOR AS Folkemusikk i vesterled - 2024 Innlandet 2023 90000 4.9.2023 Avslått 0 Raymond Kenneth Farr Grieg og Ibsens Peer Gynt for korps - 2023 Viken 2023 189500 4.9.2023 Avslått 0 Hilde Iren Borge Fra hjerte til hjerte - 2023 Innlandet 2023 190000 Avvist 0 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK Community "friåret" - 2023-2024 Trøndelag 2023 68100 4.9.2023 Bevilget 80000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK Community "friåret" - 2023-2024 Trøndelag 2024 68100 4.9.2023 Avslått 0 Tor Johan Bøen Fartein Valens klaverkonsert noterestaurering - 2023 Viken 2023 70000 4.9.2023 Bevilget 70000 ENSEMBLE KAMMERKLANG Ensemble KammerKlang virksomhet hele 2024 - 2024 Vestfold og Telemark 2024 400000 Avvist 0 Amalie Olsen Songwriters Exclusive - 2023 Vestfold og Telemark 2023 30000 4.9.2023 Avslått 0 Johan Oliver Lindberg Gamle ord med nye noter - 2023 Innlandet 2023 190000 4.9.2023 Avslått 0 Haakon Støring Schönbergs formlære - 2023-2024 Oslo 2023 94620 4.9.2023 Avslått 0 GUOSTE TAMULYNAITE Horder - 2023 Oslo 2023 100000 4.9.2023 Avslått 0 BERNT ISAK T. FILM WÆRSTAD Artificial Identities in Co-Creative Spaces - 2023-2024 Oslo 2023 112000 4.9.2023 Avslått 0 EVELIN FELIX LINDBERG aliasxalias - 2023-2024 Oslo 2023 250000 4.9.2023 Bevilget 100000 EIRIK BØEN GRAVDAL Samling av lyder og samples på Island - 2023 Vestland 2023 60000 4.9.2023 Avslått 0 SPURV AS Spurv - Brefjære: Live stream releasekonsert - 2023 Viken 2023 200000 4.9.2023 Avslått 0 ØYONN GROVEN MYHREN Slåttetralling – tostemt - 2023 Oslo 2023 115000 4.9.2023 Avslått 0 ODA KRISTINE ØYGARD STEINKOPF Oda Steinkopf prosjekt - 2023- vår 2024 Vestland 2023 80000 4.9.2023 Avslått 0 MAWJA AS Bygdefesten i Froland - 2023 Agder 2023 151430 Avvist 0 MOTARBEIDER AS Den skjulte Oasen - 2023-2024 Oslo 2023 300000 4.9.2023 Avslått 0 Kyrre Bjørkås O. Kosmiske  - 2023  Viken 2023 78650 4.9.2023 Avslått 0 STAVANGER SYMFONIORKESTER STIFTELSE Slik skapes orkestermusikk: en dokumentarserie om norske komponister - 2023-2025 Rogaland 2023 66000 4.9.2023 Avslått 0 STAVANGER SYMFONIORKESTER STIFTELSE Slik skapes orkestermusikk: en dokumentarserie om norske komponister - 2023-2025 Rogaland 2024 66000 4.9.2023 Avslått 0 STAVANGER SYMFONIORKESTER STIFTELSE Slik skapes orkestermusikk: en dokumentarserie om norske komponister - 2023-2025 Rogaland 2025 66000 4.9.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST BEK workshoper for musikere og lydkunstnere - 2024 Vestland 2024 90000 4.9.2023 Bevilget 90000 STUDIO O AS TronTalks - GREPET - 2023 Innlandet 2023 120000 20.9.2023 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI SPIKR LYD - 2024 Oslo 2023 30000 4.9.2023 Avslått 0 Nora Klungresæter common ground? - 2023 Vestland 2023 165000 4.9.2023 Avslått 0 Kristine Hansen Et nytt fokus på Snefjord - 2023 - 2025 Troms og Finnmark 2023 50000 4.9.2023 Avslått 0 KEIINO AS Digital KEiiNO event - 2023 Troms og Finnmark 2023 300000 4.9.2023 Avslått 0 FOLLESØ MUSIKKLAG Utviklingsseminar - 2023 Vestland 2023 40000 4.9.2023 Avslått 0 KULLA PRODUCTIONS AS HUSET - 2025 Vestland 2023 120000 4.9.2023 Avslått 0 MIKE MCCORMICK MUSIC AI Utvikling i Polen med Meat.Karaoke.Quality.Time - 2023 Oslo 2023 20000 4.9.2023 Avslått 0 Hai Nguyen Dinh Brainwash Machine 2023 - 2023-2024 Vestfold og Telemark 2023 100000 4.9.2023 Avslått 0 INGRID FOSSUM Gammelt, men høyst levende: Fonografisk dokumentasjon av eldre langeleiker - 2023-2024 Innlandet 2023 60000 4.9.2023 Bevilget 60000 GHOST COLLECTIVE AS Electronic Creatives Conference - 2023 Oslo 2023 150000 4.9.2023 Avslått 0 Wisdom Chigaemezu Opara Listening Sessions - 2023-2024 Vestland 2023 50000 4.9.2023 Avslått 0 Kristin Helene Andersen Historier om populærmusikken - Faglitteratur Viken 2024 100000 4.9.2023 Avslått 0 AKKS STAVANGER ÅPEN SCENE- en åpen møteplass for ungdom som ønsker å lære mer om musikkindustrien - 2023-2025 Rogaland 2023 459100 4.9.2023 Avslått 0 AKKS STAVANGER ÅPEN SCENE- en åpen møteplass for ungdom som ønsker å lære mer om musikkindustrien - 2023-2025 Rogaland 2024 470632 4.9.2023 Avslått 0 AKKS STAVANGER ÅPEN SCENE- en åpen møteplass for ungdom som ønsker å lære mer om musikkindustrien - 2023-2025 Rogaland 2025 482454 4.9.2023 Avslått 0 OBSIDIAN PRODUKSJONER SA Obsidian produksjoner SA - 2023 Vestland 2023 350000 Avvist 0 Jonas Benedict Danielsen Eskeland NyMusikk Tromsø - igang igjen - 2023 Vestland 2023 226000 4.9.2023 Avslått 0 ANDERS HANNEVOLD MUSIKER OG KOMPONIST Å ta en stikling - 2023-2024 Vestland 2023 16000 4.9.2023 Avslått 0 INGRID KINDEM Utvikling av konsertproduksjoner med familie (barn og unge) som målgruppe - 2023 - 2024 Viken 2023 235000 4.9.2023 Avslått 0 Unni Sandholt Boretti Glemt og godt gjemt: Den kvinnelige musikeren, pedagogen og komponisten i norsk musikkultur (ca. 1890–1945 - Faglitteratur Viken 2023 50000 Avvist 0