Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det er behandlet 40 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 25,4 millioner kroner. Søknadene kommer fra hele landet, med unntak av Agder-fylkene, Møre og Romsdal og Finnmark. De fleste av søknadene er knyttet til faste bygg og lokaler, men det søkes også støtte til mobile infrastruktur og uteromsprosjekter.

Kulturrådet har tildelt nærmere 12 millioner til 21 prosjekter. Prosjektene spenner fra relativt små tilskudd til bl.a. forprosjekter i størrelsesordenen kr 50 000 – 300 000, til større ombygginger og tilpasninger, investering i teknisk utstyr og nybygg med tilskudd opp til 2,5 millioner kroner.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg. Driftsgrunnlag samt konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner for arenaene har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet og geografisk fordeling.

Infrastruktur for scenekunstfeltet

Det er en betydelig andel søknader fra scenekunstfeltet i denne runden. Søknadene kommer fra teaterhus, programmerende scener, festivaler og enkeltkompanier. Blant de prioriterte prosjektene er investering i teknisk utstyr ved Hamar Teater, Cornerteateret og BIT Teatergarasjen i Bergen, samt Rom for dans i Oslo. Det er også gitt tilskudd til innkjøp og installasjon av ventilasjonsanlegg ved Dramatikkens hus i Oslo.

Mobile arenaprosjekter

Flere av søknadene i denne runden handler om utvikling av mobil infrastruktur, for eksempel tribune- eller sceneløsninger som også tar opp i seg elementer av scenografi og arkitektur. Arrangøren nyMusikk Harstad/ILIOS-festivalen er tildelt kr 80 000 til bygging av en flytende dreibar publikumsplattform for performance og installasjoner under vann. Plattformen kan også brukes som scene, og skal etableres i forbindelse med en utendørs performanceforestilling med Tori Wrånes og lokale aktører under ILIOS-festivalen i Harstad i februar 2019. Etter 2019 skal plattformen brukes som både tribune og scene ved framtidige arrangementer på eller ved vann.

Arenaer for visuell kunst

Flere av de prioriterte prosjektene i denne runden er knyttet til større arenaløft for aktører i det visuelle kunstfeltet. Den største tildelingen er på 2,5 millioner kroner til Skedsmo kommune og realiseringen av et nytt bygg for Akershus kunstsenter i Lillestrøm sentrum, i samarbeid med kunstsenteret selv og Akershus fylkeskommune. Det nye kunstsenteret vil få en sentral plass i utformingen av ny bypark og kulturkvartal i Lillestrøm, og er tegnet av Haugen/Zohar Arkitekter AS. Kulturrådet støttet i 2013 også arkitektkonkurransen forut for dette byggeprosjektet.

Musikkarenaer og prosjekter rettet mot barn og unge

En av de større tildelingene i denne runden er en million kroner til en nyetablering innenfor musikk- og lydproduksjon på Røros, Studio Martin. Stiftelsen som står bak initiativet er tildelt en million kroner til både etablering av et nybygg og oppgraderinger i et eksisterende bygg. Arenaen skal bli et arbeidssted for profesjonelle musikere, komponister og lydkunstnere, og skal også legge til rette for et lavterskeltilbud for barn og ungdom i regionen gjennom bl.a. workshops og kurs i musikkproduksjon og musikkteknologi.

Av søknadene som er behandlet i denne runden omhandler støtte til arenaer som satser sterkt på kunstproduksjon- og/eller formidling for barn og unge. Av disse er sju tildelt tilskudd. Et av prosjektene er istandsetting av bygg og investering i utstyr i forbindelse med etablering av et prestasjonssenter for bevegelseskunst i gamle Aurdal skule i Valdres, i regi av FrikarAkademiet AS. Senteret skal bli en tverrfaglig arena som tilbyr residensopphold for kunstnere på tvers av kunstfelt, der de får mulighet til å dele kunnskap, arbeide og utvikle seg. Arenaen skal også benyttes til aktiviteter for og med barn og unge gjennom bl.a. kulturskole, talentutviklingsprogram og videregående skole, samt brukes av lokale foreninger og festivaler.

Forprosjekter

Også i denne runden er det en rekke forprosjekter for utvikling av kunst- og kulturarenaer på flere steder i landet som søker og mottar støtte. Mange prosjekter handler om etablering av nye arenaer, og felles for flere er at de enten gjennomføres i regi av kommuner eller er knyttet til utvikling av kommunal eiendom. Blant de prioriterte er et forprosjekt for utvikling av et kunstnerstyrt kulturhus i den gamle Brannstasjonen i Haugesund i regi av Haugaland kunstverk, og Ballangen kommunes forprosjekt for ny arena for profesjonelle kunstproduksjoner i et tidligere skolebygg i Ballangen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 40

Søknadssum: kr 25 396 718

Antall tildelinger: 21

Tildelingssum: kr 11 865 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak: 5. - 7.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GRENLAND FRITEATER AS Telemark og Vestfold scenløsning - STØTTE TIL INNKJØP AV SCENELØSNING Scenekunst Telemark 2018 500000 7.9.2018 Avslått 0 NORD-AURDAL KOMMUNE Fagernes kulturhus - Mulighetsanalyse Scenekunst Oppland 2019 200000 7.9.2018 Avslått 0 KUNSTHÅNDVERKERNE I KONGENS GT. Kunsthåndverkerne i Kongens gate 2 - Oppgradering av eksisterende lokale Visuell kunst Oslo 2018 483000 7.9.2018 Avslått 0 PEACEPAINTING Peacepainting Center - Skisseprosjekt, forprosjekt tr. 1 Tverrfaglig Nordland 2018 600000 7.9.2018 Avslått 0 KUNSTFORENINGEN VERDENS ENDE Kunstforeningen Verdens Ende - Utvidet kunstgalleri, tilrettelegging av utearealer. Visuell kunst Vestfold 2019 468000 7.9.2018 Avslått 0 JANNE HÄGER ERAKER Hausmania - Dansens Haus, dansestudio i 2. etg. Scenekunst Oslo 2018 310000 7.9.2018 Avslått 0 PEER GYNT AS Borgen Arena - Peer Gynt på Gålå - Bygging av backstagelokaler gom kan benyttes til scene Scenekunst Oppland 2018 1500000 7.9.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Skåredalen kultur og idrettsenter - Støtte til teleskopamfi Tverrfaglig Rogaland 2018 400000 7.9.2018 Avslått 0 BALUBATEATRET Anne Stray Annes dukketeater i Frognerparken - mini-dukketeater Scenekunst Oslo 2018 162000 7.9.2018 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Ombygging av lokaler Visuell kunst Oslo 2018 170000 7.9.2018 Avslått 0 FORENINGEN NUMEDAL MIDDELALDERSENTER Nansen-amfiet - Bygging av utendørs amfi Tverrfaglig Buskerud 2018 400000 7.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN PAPIRHUSET Papirhuset Teater - Oppgradering og oppussing av historiske teaterstoler i amfi Scenekunst Vestfold 2018 400000 7.9.2018 Avslått 0 GLITCH STUDIOS AS ImmersiveSTAGE - Virtual Reality plattform for live teater og distribusjon Scenekunst Oslo 2018 200000 7.9.2018 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Det Andre Teatret - Tekniske oppgraderinger Scenekunst Oslo 2018 488085 7.9.2018 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Studio 207 - Forprosjekt Visuell kunst Hordaland 2018 177000 7.9.2018 Avslått 0 MOSS KOMMUNE Moss kulturhus - Faste installasjoner som øker arenaens fleksibilitet Tverrfaglig Østfold 2018 1250000 7.9.2018 Avslått 0 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Litteraturhuset i Trondheim - Støtte til piano Tverrfaglig Trøndelag 2018 75000 7.9.2018 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Reshow - Utvikling av arena Tverrfaglig Oslo 2019 300000 7.9.2018 Avslått 0 GOKSØYR & MARTENS JORDENS TEATER - Publikumstribune Scenekunst Oslo 2018 850000 7.9.2018 Avslått 0 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN ILIOS-festivalen - Flytende dreibar publikumsplattform Tverrfaglig Troms 2018 80000 7.9.2018 Bevilget 80000 STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Tou Scene og Kunstfabrikk - Byggetrinn 2 ferdigstilling av musikkfløyen Tverrfaglig Rogaland 2018 3000000 26.9.2018 Bevilget 1500000 NESODDEN JAZZKLUBB Kulturlåven - Forprosjekt Musikk Akershus 2018 65000 7.9.2018 Bevilget 65000 DRAMATIKKENS HUS Dramatikkens hus - Kjøp og installasjon av ventilasjonsanlegg Scenekunst Oslo 2019 800000 26.9.2018 Bevilget 800000 HAUGALAND KUNSTVERK Brannstasjonen Kulturhus - Forprosjekt til opprettelsen av et nytt kunstnerdrevet kulturhus Tverrfaglig Rogaland 2018 350000 7.9.2018 Bevilget 300000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norwegian BioArt Arena - Forprosjekt, forarbeid for etablering Tverrfaglig Akershus 2018 300000 7.9.2018 Bevilget 300000 MARTIN AUNES STIFTELSE Studio Martin - Studio for musikere, lydkunstnere, komponister m.flere. Musikk Trøndelag 2018 1400000 26.9.2018 Bevilget 1000000 FRIKAR-AKADEMIET AS Prestasjonssenteret - Modernisering og tilretteleggjing for kunstaktivitetar Tverrfaglig Oppland 2018 700000 26.9.2018 Bevilget 500000 ROGALAND KUNSTSENTER Rogaland Kunstsenter - Ombygging første etasje Visuell kunst Rogaland 2018 327000 7.9.2018 Bevilget 300000 SKEDSMO KOMMUNE Akershus kunstsenter - Nybygg for Akershus kunstsenter Visuell kunst Akershus 2018 3000000 26.9.2018 Bevilget 2500000 ROM FOR DANS AS Rom for Dans - søknad om lyd- og lysutstyr, oppgradering vestibyle Scenekunst Oslo 2018 360000 7.9.2018 Bevilget 300000 KUNSTSKANSEN KUNSTSKANSEN - Infrastruktur Visuell kunst Akershus 2018 895180 26.9.2018 Bevilget 500000 HØYANGER KOMMUNE Gunnar S galleri - Kunstformidling Visuell kunst Sogn og Fjordane 2018 1000000 26.9.2018 Bevilget 800000 HØYANGER KUNSTLAG Galleri Gunnar S - lys og galleriskinner, multimediautstyr Visuell kunst Sogn og Fjordane 2018 50000 7.9.2018 Bevilget 50000 STUDIO BLIKKET DA Studio Blikket - Forprosjekt Tverrfaglig Trøndelag 2018 350000 7.9.2018 Bevilget 200000 TEATERDRIFT BERGEN AS Cornerteateret - Investeringsstøtte til oppgarderinger av lys i teatersalene Scenekunst Hordaland 2018 506453 26.9.2018 Bevilget 400000 BALLANGEN KOMMUNE Kulturfløy Ballangen - Forprosjekt Tverrfaglig Nordland 2018 180000 7.9.2018 Bevilget 180000 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER BIT Teatergarasjen - Investering i nytt utsyr Scenekunst Hordaland 2018 1450000 26.9.2018 Bevilget 1000000 STIFTELSEN 3,14 HORDALAND INTERNASJONALE FYLKESGALLERI Kunsthall 3.14 og Kraft - Lysanlegg og Skilt Visuell kunst Hordaland 2018 400000 7.9.2018 Bevilget 240000 HAMAR TEATER AS Hamar Teater - Innkjøp av lydutstyr Scenekunst Hedmark 2018 1000000 26.9.2018 Bevilget 600000 STAVANGER UTVIKLING KF Jugendmuren på Nytorget i Stavanger - offentlig arena for kunst og kultur i gammelt toalettrom Tverrfaglig Rogaland 2018 250000 7.9.2018 Bevilget 250000