Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 90 søknader på arrangørordningen denne runden og 52 er tildelt støtte. Hele 58% av de innsendte søknadene er helt eller delvis innvilget. Arrangørordningens avsetning ble betydelig økt i 2018. Derfor har Kulturrådet kunnet etterkomme søknadssummene i større grad enn tidligere.

I vurderingen har utvalget særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan. Mye av aktiviteten det var søkt støtte til skal gjennomføres i 2019 og en god del av programplanene var ikke klare i detalj på søknadstidspunktet. I en rekke tilfeller ble derfor historikk vektlagt i vurderingen og utvalget har latt det være til søkers fordel at man er tidlig ute med en søknad. Søknader til enkeltkonserter har konsekvent ikke blitt prioritert. Det er bevilget en økning sammenlignet med tidligere bevilgninger til flere søkere, med den nye budsjettsituasjonen for ordningen som begrunnelse.

Det er fortsatt en rekke festivaler som søker arrangørtilskudd, selv etter at ordningen har fått justerte retningslinjer som påpeker at festivaler kun unntaksvis vil bli prioritert på arrangørordningen. Festivaler som har søkt arrangørordningen om tilskudd til festivaler i 2019, skal behandles sammen med resten av festivalordningen i november. Enkelte festivaler som gjennomføres i 2018 og har søkt arrangørordningen denne runden, er blitt prioritert.

Alle fylkene utenom Finnmark var representert i søknadsbunken. Telemark er det eneste fylket hvor ingen av søknadene er innvilget. Fordelt på landsdelene, ser antall søknader som ble behandlet og bevilgninger/tilrådinger slik ut:

Landsdel Antall søknader Bevilgninger Innvilgelsesprosent
Nord-Norge 9 5 55,6%
Trøndelag 17 9 52,9%
Vestlandet 21 11 52,4%
Østlandet 45 24 53,3%
Sørlandet 6 3 50%

Nesten halvparten av søkerne oppgir at formålet med aktiviteten er å henvende seg til barn og unge, enten som publikum, som deltagere/utøvere eller som målgruppe for kunnskapsutvikling. Mange oppgir at dette gjelder kun en liten del av søknaden og i flere tilfeller redegjøres det ikke for hvor stor del det kan være snakk om. 15 av søknadene er kun rettet mot målgruppen og av disse er 6 innvilget støtte.

Kun to av søknadene arrangerer enkelte konserter med samiske utøvere. Begge disse er innvilget støtte.

10 søkere gjennomfører helt eller delvis sine konserter på kulturhus og 6 av disse er innstilt på støtte. Inntrykket er at det fortsatt er høye søknadssummer blant disse og at det er budsjettert med større utgifter enn sammenlignbare arrangører når det gjelder omfang.

Det var noen søknader denne runden som omhandler prosjekter som faller utenfor ordningens ansvarsområde. Blant annet kom det inn søknader fra kor og korps til arrangering av enkeltkonserter. Norges korforbund har egne ordninger for dette og ikke alle av disse konsertertene var for åpent for et allment publikum. I søknadsbunken fantes det også andre søknader om enkeltkonserter, som kun unntaksvis skal prioriteres. Alle disse har fått avslag denne runden.

Skjev kjønnsfordeling er fortsatt en utfordring blant søkerne til arrangørordningen og det er derfor gledelig å se nye initiativ som jobber med denne problemstillingen.

Selv om de sjangerkategoriene man operer med på arrangørordningen ikke gir et eksakt bilde av sjangerfordelingen på konsertene, synes det allikevel som om noen sjangre er underrepresentert i søknadsbunken. Det er særlig folkemusikk/tradisjonsmusikk, verdensmusikk og konserter med samiske utøvere dette gjelder. Det virker som om det fortsatt kan være et utviklingspotensial for flere og stabile arrangører som presenterer denne typen musikk.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 98, hvorav tre er trukket av søker og én avvist, da søknaden kom inn etter søknadsfrist. Fire søknader er til festivaler som skal gjennomføres i 2019/2020 og skal behandles sammen med de andre festivalsøknadene senere i høst. 90 søknader ble behandlet denne runden.

Søknadssum: Kr 17 796 443

Antall tildelinger (vedtak og tilrådinger): 52

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 30.8.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddVedtaksteksthidden
NGUYEN BOOKING & EVENT (FAIRGATE & DAYLIGHT MOON) Konsert Fairgate og Daylight Moon - Høst 2018 Populærmusikk Telemark 2018 30000 30.8.2018 Avslått 0 (ingen tekst) SANDNES ROCKEKLUBB Sandnes Rockeklubb - 03.08.2018 - 29.06.2019 Populærmusikk Rogaland 2018 120000 30.8.2018 Bevilget 120000 (ingen tekst) CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Click Track - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 50000 30.11.2018 Avslått 0 OPPLEVING AS Mandiustuent - Høst 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 66000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF Sandnes kunst og kulturhus KF - 01.08.2018 - 31.12.2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 50000 30.8.2018 Bevilget 50000 (ingen tekst) CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Click Track - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 75000 30.11.2018 Avslått 0 ROCKSLO ROCKSLO - HØST 2018 Populærmusikk Oslo 2018 50000 30.8.2018 Bevilget 50000 (ingen tekst) CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Click Track - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 75000 30.11.2018 Avslått 0 AUSTEFJORDHELG Austefjordhelg - Vår-sommar 2018, årleg arrangement andre helga i juni. Populærmusikk Møre og Romsdal 2018 50000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. VILLA KLASSISK Villa Klassisk, Tønsberg - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 40000 30.8.2018 Bevilget 40000 (ingen tekst) STIFTELSEN KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL Kon-Tiki Kammermusikkfestival - Juni 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 50000 30.11.2018 Avslått 0 FORENING SANGERHUSET Sangerhusets Konsertforening - 2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 90000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og/eller dokumenterer ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Konsertserie Munkehaugen scene - Høst 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 45000 30.8.2018 Bevilget 45000 (ingen tekst) STIFTELSEN KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL Kon-Tiki Kammermusikkfestival - Juni 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 Frank Kvarstein Arendalsuka - 13-18 august-18 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 100000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Geir Egil Larsen Midtvinterdansen2019 - Mars 2018 - februar 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 70000 30.11.2018 Avslått 0 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur- og næringsstiftelse - Konserter høst 18 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 103450 30.8.2018 Bevilget 100000 (ingen tekst) KULTURBRUKET HARESTUA Hørestua - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2018 30000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2019 350000 30.11.2018 Avslått 0 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Vår 2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 94000 30.8.2018 Bevilget 50000 (ingen tekst) KULTURBRUKET HARESTUA Hørestua - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2019 30000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2020 400000 30.11.2018 Avslått 0 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics - 8 mars 2019 til 7 desember 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 120000 30.8.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen gis for 2019. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Verden til Kilden - 2018 - 2020 Verdensmusikk Vest-Agder 2018 170000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2021 400000 30.11.2018 Avslått 0 TRANSFORM Konsertserien TransformFOLK høst 2018 - 1 August - 31 Desember 2018 Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 250000 30.8.2018 Bevilget 150000 (ingen tekst) ÅLESUND KUNSTFORENING Musikkinnslag ved utstillingsåpning - Hausten 2018 og våren 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 30000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. TRONDHEIM ELEKTROVERKSTED Trondheim Elektroverksted - Høst 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 60000 30.8.2018 Bevilget 60000 (ingen tekst) ÅLESUND KUNSTFORENING Musikkinnslag ved utstillingsåpning - Hausten 2018 og våren 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 30000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN Gamlebyen og Grønland menighet - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 100000 30.8.2018 Bevilget 75000 (ingen tekst) Linda Anette Kornstad Nygård Bremsnes og Bruvoll musikkorps - Konsert med The Brazz Brothers september 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 40000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. MOJO WORKOUT Mojo Workout - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 120000 30.8.2018 Bevilget 100000 (ingen tekst) NORGES SOSIALE FORUM Globaliseringskonferansens kulturprogram - 01.08.2018-14.10.2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 100000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - Vår 2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 30000 30.8.2018 Bevilget 30000 (ingen tekst) STIFTELSEN DRIVHUSET Stiftelsen Drivhuset og UV under 18 - Høst 18 og vår 19 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 50000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - Høsten 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 100000 30.8.2018 Bevilget 100000 (ingen tekst) STIFTELSEN DRIVHUSET Stiftelsen Drivhuset og UV under 18 - Høst 18 og vår 19 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2019 100000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. RANDABERG KOMMUNE Torsdag på Tungenes - Høst 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 30000 30.8.2018 Bevilget 30000 (ingen tekst) STIFTELSEN DRIVHUSET Stiftelsen Drivhuset og UV under 18 - Høst 18 og vår 19 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2020 100000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TROMSØ UNDERGRUNN Cat Collective Tromsø - Juni 2018 - Februar 2019 Flere sjangre musikk Troms 2018 120000 30.8.2018 Bevilget 120000 (ingen tekst) BERGEN REALISTFORENING Bergen Realistforening - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 30000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Høst 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 43900 30.8.2018 Bevilget 40000 (ingen tekst) OSLO BACH KOR Oslo Bach-kor - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 30000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN MU - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 16000 30.8.2018 Bevilget 16000 (ingen tekst) Karan Singh Kalirai Masala Milkshake - 2018-2021 Verdensmusikk Buskerud 2018 25000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. DAVID ARTHUR SKINNER David Arthur Skinner "Café Society" - Vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 40000 30.8.2018 Bevilget 40000 (ingen tekst) Karan Singh Kalirai Masala Milkshake - 2018-2021 Verdensmusikk Buskerud 2019 25000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2019 500000 30.8.2018 Bevilget 325000 (ingen tekst) Karan Singh Kalirai Masala Milkshake - 2018-2021 Verdensmusikk Buskerud 2020 25000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2020 500000 30.8.2018 Bevilget 350000 (ingen tekst) BERGEN KAMMERMOSAIK Bergen Kammermosaikk - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 40000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2021 500000 30.8.2018 Bevilget 375000 (ingen tekst) GLOPPEN MUSIKKFORUM Glopperock Ungdomskonsert - Torsdag 23 august 2018 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 40000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk sommer- og høstserie - 09.juni-2.desember 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 75000 30.8.2018 Bevilget 75000 (ingen tekst) KULTURHUSET PÅ KAIEN AS Flytten Pub - konsertprogram - Høsten 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 40000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HØSTSABBAT Høstsabbat - Høst 2018 Populærmusikk Oslo 2018 50000 30.8.2018 Bevilget 50000 (ingen tekst) MUSIKKHUSET AS Musikkhuset Garage - Høsten 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 300000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Konsertserie for barn - Høst 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 60000 30.8.2018 Bevilget 60000 (ingen tekst) OPERAKYSTEN OperaKysten: Così fan tutte - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 900000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. HEMNES JAZZFORUM Hemnes jazzforum - Høst 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 130000 30.8.2018 Bevilget 130000 (ingen tekst) SARA THERESE RISVAAG Prosj* - 25.03.18 - 25.08.18 Flere sjangre musikk Oslo 2018 50000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TROMSØ ARCTIC PRIDE AS Drag-konsert under Tromsø Arctic Pride - The Villbergs Tromsø Arctic Pride 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 40000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Edyta Marta Stylo Sankthansfeiring i Hvervenbukta - mai-juni 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 90000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. PÅFUGLEN AS Påfuglen Perlen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 400000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. PÅFUGLEN AS Påfuglen Perlen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 400000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. PÅFUGLEN AS Påfuglen Perlen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 400000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ASTRID KIRSCHNER, CIRCLES 1685 - Oslos nye barokk-konsert-serie - sept 2018 til mai 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 121000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ASTRID KIRSCHNER, CIRCLES 1685 - Oslos nye barokk-konsert-serie - sept 2018 til mai 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 131000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KOM HEIM AS Kom Heim - Høst 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 96000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HORTEN KOMMUNE Ungt klassisk publikum - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 65000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET Åpningskonsert Jektefartsmuseet - Åpningskonsert Jektefartsmuseet 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 50000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. KONSERTFORENINGEN STRØMSØ Konsertforeningen Strømsø - Høst 2018 og vår 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 100000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HELGE VIKJORD MUSIKKTJENESTER Mannskoret Lofotr - 1.1.18-1.9.18 Flere sjangre musikk Nordland 2018 20000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MEXICAN CULTURE ASSOCIATION OF NORWAY Mexican Culture Association of Norway - Dia de los Muertos konsert 2018 Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 45600 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Admir Korjenic Arbeidstittel - Rast - Høst 2018 - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 35000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Admir Korjenic Arbeidstittel - Rast - Høst 2018 - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 35000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. DANS FOR VOKSNE DNA? AND? 2019 - 01.01.2019-01.08.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 170000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. DANS FOR VOKSNE DNA? AND? 2019 - 01.01.2019-01.08.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 200000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. SKOGNES RAGDRUM Skognes Ragdrum - 29.10-4.11.2018 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2018 20000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. ÅPEN LÅVE KONSERTSERIE Åpen Låve Konsertserie - 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 200000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. FRELSESARMEEN AVD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJON Konsert på FAbUs ungdomsfestival - 24.juni Populærmusikk Østfold 2018 20000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Seaside Picnic - 28.7.2018 Flere sjangre musikk Telemark 2018 100000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. DAISY BELL RECORDS AS Drammen Lyd og Rom - Høst 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 40000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VILLA VEIERLAND AS Villa Veierland - juni - august 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 50000 30.8.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VERTAVOFESTIVALEN Vertavofestivalen - 21.-23.september Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 110000 30.8.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen gis som arrangørtilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal så langt det er mulig sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 4/4 Forum For takt og Tone - 01.01.18-31.12.18 Flere sjangre musikk Nordland 2018 60000 30.8.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet er øremerket til konserter høsten 2018 og gis under forutsetning av at program sendes inn og godkjennes. FALCK FORLAG AS Gåsehud - September-desember 2018 Populærmusikk Akershus 2018 100000 30.8.2018 Bevilget 50000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 050618-311218 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 74000 30.8.2018 Bevilget 60000 Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende etterspurt korrigert regnskap for høsten 2017 (prosjektnr 311820) sendes og godkjennes av Kulturrådet. GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 500000 30.8.2018 Bevilget 500000 Tilskuddet er øremerket konserter/aktivitet i Norge. FRI FORM FRI FORM - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2019 150000 30.8.2018 Bevilget 150000 Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2019 250000 30.8.2018 Bevilget 100000 Det vil ikke bli utbetalt nye tilskudd til søker før rapportering for 2017 er sendt inn og godkjent.Vi ber også om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse/konsertprogram og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN FolkJazzScena i Trøndelag 2019 - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nord-Trøndelag 2019 750000 30.8.2018 Bevilget 500000 Bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen høst 2018 - 20.6 til 14.desember Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 70000 30.8.2018 Bevilget 60000 Tilskuddet er øremerket ordinære konserter med profesjonelle utøvere. SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz- og viseklubb - Høsten 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 50000 30.8.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 50000 30.8.2018 Bevilget 50000 KLASSISK I DRØBAK Klassisk i Drøbak - Host 2018-Våren 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2018 90000 30.8.2018 Bevilget 60000 Bevilgningen gis til hele den omsøkte perioden. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. KULTURARENA ASKER Asker Kulturhus - Høst 2018, Vår 2019 og Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 122193 30.8.2018 Bevilget 50000 Bevilgningen gis til hele den omsøkte perioden. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Deichman - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 140000 30.8.2018 Bevilget 140000 Bevilgningen gis til hele den omsøkte perioden. TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2019 400000 30.8.2018 Bevilget 200000 Bevilgningen gis for 2019. JONES KULTURLEVERANSER Jo Inge Nes Stangvikfestivalen - 23-29 juli Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 80000 30.8.2018 Bevilget 80000 Løyvinga vert gjeve som arrangørtilskott. Framtidige søknader for festivalen skal så langt det er mogleg sendast inn til støtteordning for musikkfestivalar. KONSERTFORENINGA Blårollinger høst 2018 - 22.07 - 22.12 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 100000 30.8.2018 Bevilget 75000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. BODØ KOMMUNE FRITIDSSENTRENE Konsertserie på Hunstad Kultursenter - Høst 2018, og vår 2019 Populærmusikk Nordland 2018 130000 30.8.2018 Bevilget 100000 Bevilgning gis for hele den omsøkte perioden. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. KONSERTFORENINGA Blow Out Konsertserie 2019 - 01.01.2019 - 31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 600000 30.8.2018 Bevilget 350000 Det vil ikke bli utbetalt nye tilskudd til søker før rapportering for 2017, prosjektnr 294223, er sendt inn og godkjent. Vi ber også om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse/konsertprogram og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. STUDENTHUSET MEIERIET Studenthuset Meieriet - Høst 2018 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 150000 30.8.2018 Bevilget 75000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever konsertserie 2019 - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 500000 30.8.2018 Bevilget 250000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende rapport og regnskap for 2017, prosjektnr 294140, sendes og godkjennes av Kulturrådet. INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum - klubbkonserter - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2019 130000 30.8.2018 Bevilget 130000 Vi ber om å få tilsendt justert/foreløpig program før første utbetaling finner sted. Ole Jørgen Gautesen Furdal FV-festivalens Satellittkonsertar - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 150000 30.8.2018 Bevilget 125000 Bevilgningen gis for 2019 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Konsertserien Periferien - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 30.8.2018 Bevilget 100000 Det søkes kr 200 000 for 2019. Konsertserien Periferien ble startet av komponistene Martin Rane Bauck, Johan Svensson og Øyvind Mæland i 2015. Fra 2018 har Periferien engasjert fast produsent til avvikling pr. konsert, men mye av planleggingsarbeidet er fortsatt basert på frivillighet. Fra og med april 2017 ble arrangøren en del av nyMusikk. Periferien har som mål å arrangere 9-10 konserter årlig. Konsertene skal arrangeres forskjellige steder i Oslo, deriblant Sentralen og Norges musikkhøgskole. Søknadssummen utgjør ca 31% av det totale budsjettet. Det er sendt inn en egen søknad til andre musikktiltak til prosjektet "Mathias Spahlinger 75 år + Ole-Henrik Moe" på kr 200 000, se sak 332173. Det er budsjettert med kr 20 000 til dette prosjektet i denne søknaden. Det er budsjettert med kr 165 000 i tilskudd fra FFUK og Oslo kommune, og kr 50 000 fra Norsk komponistforening. Billettinntektene er på kr 20 000, som synes lavt dett i forhold til forventet antall solgte billetter. Honorarutgiftene er høye og saksbehandler stiller spørsmålstegn ved om de i flere tilfeller også inkluderer preproduksjonsutgifter for utøverne. Spahlinger-prosjektet er særlig kostnadskrevende og det settes spørsmålstegn ved NMH's økonomiske innsats i prosjektet, som for saksbehandler synes lavt. Utover dette er det få merknader i forhold til utgiftene. Arrangør på høyt kunstnerisk nivå. Søknaden er godt gjennomarbeidet og redegjør detaljert for det meste av virksomheten. Det settes som tidligere nevnt spørsmålstegn ved noen av postene i budsjettet. Generelt er hovedinntrykket at konsertene er særlig kostnadskrevende og dette bør ses i sammenheng med mengden av urfremføringer og fokus på nyskapning. Vurderingen er at det er er høyt usikkert om søknaden til andre musikktiltak innvilges, og derfor også usikkert på om det vil bli et økonomisk grunnlag for å gjennomføre Spahlinger-prosjektet. Det tilrådes å bevilge kr 100 000 som er litt lavere nivå enn i 2018 og be om å få tilsendt et oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. ------------- Omfang: 9 konserter - 2 TBA. Program: Ensemble neoN, Det Norske Solistkor + orgel, Fluxus + EA, Harpreet Bansal, Mathias Spahlinger 75 år + Ole-Henrik Moe, Tøyen fil og klafferi, Tronds juleoratorium. SIGURD HOLE Morgenkonsert i Sagene kirke - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 30000 30.8.2018 Bevilget 20000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Vannvogna - høsten 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2018 450000 30.8.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet gis til barnekonserter med profesjonelle utøvere. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at denne delen av prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - Sommer 2018 Populærmusikk Aust-Agder 2018 120000 30.8.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen gis som arrangørtilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal så langt det er mulig sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Hausmania SA - juni - desember Flere sjangre musikk Oslo 2018 100000 30.8.2018 Bevilget 75000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen.