Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. september 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 164

Søknadssum: 40 388 841

Antall tildelinger: 80

Tildelt sum: 12 349 100

164 søknader kom inn til fristen 3. september 2019. Av disse ble 19 avvist fordi det ble søkt støtte til en enkelt konsert, aktivitet som lå utenfor ordningens formål eller at det allerede er behandlet en søknad til samme prosjekt tidligere i 2019. 2 søknader ble avvist fordi de kom inn etter søknadsfrist. 17 søknader er til festivaler som skal gjennomføres i 2020 som er behandlet sammen med søknader til ordningen for musikkfestivaler. 4 søknader er fra festivaler som gjennomføres i 2019 og disse er behandlet sammen med arrangørsøknadene. En av disse er innvilget støtte fra arrangørordningen.

En hovedtyngde av søknadene gir inntrykk av videreføring på samme nivå og omfang som tidligere år. Hovedvekten av søkerne har tidligere mottatt tilskudd fra ordningen. Denne runden har det allikevel vært flere søkere som vil utvide antall konserter og innføre nye konsepter/prosjekter inn i programmeringen.

Det har vært en vedvarende tendens at det er få søknader fra folkemusikk- og verdensmusikkfeltet. Dette er også tilfelle for denne runden. Det er også kun et fåtall av søkerne som arrangerer konserter med samiske utøvere. Det er derfor et utviklingspotensial for denne typen konserter og utvalget vil fremover diskutere tiltak som kan bidra til et økt antall. Det kan bli aktuelt med ytterligere justeringer av retningslinjene.

Det er fylker som er lite representert i statistikken over innkomne søknader i 2019 og noe som også er tilfelle i denne runden. Det er særlig Finnmark og Sogn og Fjordane hvor søknadsantallet generelt er lavt. Sogn og Fjordane er også fylket med klart lavest tildelingsprosent, med kun to innvilgede søknader i 2019. Det planlegges derfor et dialogmøte mellom utvalget og aktuelle søkere til ordningen i Sogn og Fjordane i løpet av 2020.

Flere søkere som tidligere har søkt kirkemusikkordningen sender nå sine søknader til arrangørstøtte musikk og inntrykket er at omleggingen av denne ordningen har vært vellykket.

Det er søkere som ikke budsjetterer med billettinntekter og nesten alle disse får avslag. Ofte er det vanskelig for utvalget å vurdere om billettinntekter er realistisk budsjettert. I utregningen av en gjennomsnittspris er det søknader som havner særlig lavt, uten at dette begrunnes. Det er prinsipielt viktig at billettprisene verken blir for lave eller at det utvikler seg en dominerende tendens med gratiskonserter. I noen søknader virker det som en liten oppjustering av billettpriser vil kunne utgjøre enten hele søknadssummen eller gi et avgjørende bidrag til gjennomføring. Det er derfor viktig at alle søknader til ordningen redegjør godt for billettinntekter og at det særskilt begrunnes for hvorfor man eventuelt ikke budsjetterer med dette. Det skal arbeides videre med utvikling av søknadsskjema sånn at det blir lettere å redegjøre for dette i fremtidige søknader.

Kun et fåtall av søknadene var til konsertvirksomhet i 2019. Det har vært en tendens gjennom året at stadig flere søker for lengre tidsperioder. Det er også en klar tendens at flere av søknadene om flerårig støtte både innstilles og bevilges støtte. I 2019 er det søkt og bevilget flerårig støtte til flest søkere gjennom ordningens historie. Kulturrådet har ikke eksakte tall på dette, men det dreier seg om ca 15-20 innvilgede søknader i 2019. Dette tyder på at stadig flere som søker ordningen planlegger langsiktig-

Fordelt på fylkene, ser antall søknader som ble behandlet og bevilgninger slik ut:

Fylke Antall søknader Tilskudd Fylkesvis innvilgelsesprosent 
Akershus 10 7 70 %
Aust-Agder 4 2 50 %
Buskerud 10 7 70 %
Finnmark 0 0 0 %
Hedmark 11 5 45 %
Hordaland 15 5 33 %
Møre og Romsdal 7 4 57 %
Nordland 9 7 78 %
Oppland 3 2 67 %
Oslo 46 18 39 %
Rogaland 10 6 60 %
Sogn og Fjordane 1 0 0 %
Telemark 7 2 29 %
Troms 4 1 25 %
Trøndelag 13 4 31 %
Vest-Agder 3 2 67 %
Vestfold 7 4 57 %
Østfold 5 4 80 %

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LIER BYGDETUN Intimkonserter på Lier Bygdetun - 23.10.19 - 18.03.20 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 60000 29.11.2019 Avslått 0 SOMMERØYA AS Sommerøya - 2019 Populærmusikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim - 01.09.2019 - 31.10.2019 Populærmusikk Trøndelag 2020 12000 29.11.2019 Avslått 0 Marina Pliassova Young Classics Norway Pianotalentarena - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 87900 29.11.2019 Avslått 0 HORTEN JAZZCLUB Arrangørstøtte 2020 Horten Jazz Club - 01.01-2020 - 31.12-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 MIDTBYEN ROCKEKLUBB Midtbyen Rockeklubb - MIRK - Høst-Vinter 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 30000 29.11.2019 Avslått 0 GJØVIK SPELMANNSLAG Nordic Harp Meeting 2019 - 24.-27. oktober 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2020 25000 29.11.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Konsertserien Ferd - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Konsertserien Ferd - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 29.11.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Konsertserien Ferd - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 200000 29.11.2019 Avslått 0 OSLO GRIEGSELSKAP Oslo Griegfestival - juli 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 TERJE EVENSEN Ås Jazz - Vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 49000 29.11.2019 Avslått 0 INGVILD R. WILHELMSEN Ingvild R.Wilhelmsen - 2019 Populærmusikk Oslo 2020 10000 29.11.2019 Avslått 0 BERGEN KAMMERMOSAIK Bergen kammermosaikk - september - desember 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 20000 29.11.2019 Avslått 0 Signe Sannem Lund Vi synger! et allsangprosjekt for barn - Vår 2020, høst 2020 og vår 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 25000 29.11.2019 Avslått 0 Signe Sannem Lund Vi synger! et allsangprosjekt for barn - Vår 2020, høst 2020 og vår 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 25000 29.11.2019 Avslått 0 STUDIO O AS Studio O - Januar - August 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2020 65000 29.11.2019 Avslått 0 MARTIN ROMBERG Roseslottet - Humanismens Stemmer - 08.05.2020-08.05.2021 Flere sjangre musikk Vestfold 2020 250000 29.11.2019 Avslått 0 LUCKY 13 Lucky 13 - 2020 Flere sjangre musikk Telemark 2020 130000 29.11.2019 Avslått 0 PHONOSONIC PRODUCTIONS Åge Reite Lokal verdensturné - Oktober 2019 til oktober 2020 Populærmusikk Oslo 2020 147570 29.11.2019 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 01.10.19-30.09.20 Populærmusikk Hedmark 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 01.10.19-30.09.20 Populærmusikk Hedmark 2021 200000 29.11.2019 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 01.10.19-30.09.20 Populærmusikk Hedmark 2022 200000 29.11.2019 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS De fire årstider - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 120000 29.11.2019 Avslått 0 HOLMATUN AS Kulturprogram Holmatun - Haust-vinter 2019-2020 Populærmusikk Hordaland 2019 50000 29.11.2019 Avslått 0 HOLMATUN AS Kulturprogram Holmatun - Haust-vinter 2019-2020 Populærmusikk Hordaland 2020 50000 29.11.2019 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Domkor - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 350000 29.11.2019 Avslått 0 Henriette Vartdal Delta Piksel - Konsert og utstilling på Østre 11. oktober 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 15000 29.11.2019 Avslått 0 OPERAKYSTEN Operakysten - januar 2020 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2020 20000 29.11.2019 Avslått 0 LARVIK GITARFESTIVAL Larvik Gitarfestival - 2020 Flere sjangre musikk Vestfold 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 ROCKSLO Kpop til ungdommen - 1.januar - 31.mai 2019 Populærmusikk Oslo 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 Jens Bang-Rasmussen Jens Bang-Rasmussen - vår 2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 Jens Bang-Rasmussen Jens Bang-Rasmussen - vår 2020 Flere sjangre musikk Troms 2021 300000 29.11.2019 Avslått 0 Jens Bang-Rasmussen Jens Bang-Rasmussen - vår 2020 Flere sjangre musikk Troms 2022 300000 29.11.2019 Avslått 0 MUSICA SACRA Musica Sacra - 24.06.2020 - 28.06.2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 160000 29.11.2019 Avslått 0 MHENDE PRODUCTIONS Mhende Production - 2019-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 140000 29.11.2019 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA Inthemixstyle - Høst vinter 2019 Verdensmusikk Oslo 2020 96000 29.11.2019 Avslått 0 SULA BRYGGE DRIFT AS Kom å sjå - Sommer 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic trombone festival - 12.-15. september Flere sjangre musikk Troms 2019 40000 29.11.2019 Avslått 0 VÅR FRELSERS KIRKES KANTORI Vår Frelsers kirkes kantori - 15 desember 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 60000 29.11.2019 Avslått 0 WOODLAND PRODUKSJONER AS Namsos Rockuke - desember 2019-august 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 50000 29.11.2019 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb 2020 - tilleggssøknad - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 21250 29.11.2019 Avslått 0 Catharina Chen Catharina Chen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 270000 29.11.2019 Avslått 0 Catharina Chen Catharina Chen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2021 300000 29.11.2019 Avslått 0 Catharina Chen Catharina Chen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2022 340000 29.11.2019 Avslått 0 VIVA Damekoret VIVA - Høst 2019 og vår 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 60000 29.11.2019 Avslått 0 GULLEVENTS AS Gulljazz - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 400000 29.11.2019 Avslått 0 Silje Eckhoff Varhaug Current - Høst 2019-Vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 44000 29.11.2019 Avslått 0 Silje Eckhoff Varhaug Current - Høst 2019-Vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2020 56000 29.11.2019 Avslått 0 JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Jazzklubben Volda Ørsta - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 49575 29.11.2019 Avslått 0 KONSERTFORENINGA Ladyfest Oslo - Ladyfest 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 60000 29.11.2019 Avslått 0 ARTKØBENHAVNGATA AS ART bar - 2019-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 480000 29.11.2019 Avslått 0 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur- og næringsstiftelse - konserter høst 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 147810 29.11.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Rakettnatt Global - Høst 2020 - Høst 2022 Verdensmusikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Rakettnatt Global - Høst 2020 - Høst 2022 Verdensmusikk Oslo 2021 300000 29.11.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Rakettnatt Global - Høst 2020 - Høst 2022 Verdensmusikk Oslo 2022 300000 29.11.2019 Avslått 0 FK NORGE TOLLEFSJORD FK Norge Opera og Klassisk - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 55400 29.11.2019 Avslått 0 Brith Trude Rist Fargespill Narvik - september 2019 - mai 2020 Verdensmusikk Nordland 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Ung klassisk 2020 - Vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2020 50000 29.11.2019 Avslått 0 VULKAN QUARTET DA Vulkan Concert Series - september 2019 - mai 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 45000 29.11.2019 Avslått 0 SKA- SMÅKONSERTARRANGØRENE SKA- Småkonsertarrangørene - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 50000 29.11.2019 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafe Hærverk - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 350000 29.11.2019 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Oslo Lusofoni Festival 2020 - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Oslo Lusofoni Festival 2020 - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2021 100000 29.11.2019 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Oslo Lusofoni Festival 2020 - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2022 100000 29.11.2019 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - Våren 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 M'PRODUCTIONS v/Mocci Ryen Nøtteknekkeren i Melkeveien - Høsten 2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 163708 29.11.2019 Avslått 0 Vibeke Scavenius Oslo Operaball - Oslo Operaball 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID BIDDROBON konsertserie - Nov.2019 - juni2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 STAVANGER GOSPEL COMPANY Påskechurch - 27. - 29. Mars 2020 Verdensmusikk Rogaland 2020 76500 29.11.2019 Avslått 0 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 01.01.2020 - 31.12.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 200000 29.11.2019 Avslått 0 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 01.01.2020 - 31.12.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 100000 SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS AS Sekkefabrikken Kulturhus - 1.1.20 - 31.12.20 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 110000 29.11.2019 Bevilget 110000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb arrangørstøtte - 2020-01-01 - 2020-12-31 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 150000 SKIENSJAZZDRAGET Jazzfest Skien 2019 - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 250000 29.11.2019 Bevilget 120000 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2020 og 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 200000 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2020 og 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2021 200000 29.11.2019 Bevilget 200000 FALCK FORLAG AS Gåsehud i Nordstrand kirke - Januar-desember 2020, 2021, 2022 Flere sjangre musikk Akershus 2020 408000 29.11.2019 Bevilget 150000 DANS FOR VOKSNE DNA? AND? - 01.01.20-31.12.20 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 100000 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafésynk - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 150000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie våren 2020 - 10.01-08.05.2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2020 99000 29.11.2019 Bevilget 99000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt - Vår og haust 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2020 215000 29.11.2019 Bevilget 140000 FÆRDER KOMMUNE Klubbkonserter høst 2019 - September-desember 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 140000 29.11.2019 Bevilget 100000 NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 100000 DOKKHUSET SCENE AS Utvalgte konserter Dokkhuset Scene 2020 - 01.01.20 - 31.12.20 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 650000 29.11.2019 Bevilget 550000 STIFTELSEN MUSICANORD 24. Grieg in Bergen Int. Festival - 5.januar til 25.august 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 220000 29.11.2019 Bevilget 200000 OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 01.01. - 31.12. 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 250000 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene 2020 - 01.01.2020-31.12.2020 Populærmusikk Oslo 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 180000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill International Music Network - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 500000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Store verk i Nidarosdomen 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 350000 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - 06.09.2019-06.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 50000 29.11.2019 Bevilget 50000 AKONSERTER PETTER ANDERSEN Akonserter 2019-2020 - September 2019 - mai 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 95000 29.11.2019 Bevilget 95000 BLUES IN HELL Blues in Hell - 2020-2022 Populærmusikk Trøndelag 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 500000 A CORDA Martin Haug Klassisk i Børsen - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 100000 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2020 383000 29.11.2019 Bevilget 225000 JOSEFINE VISESCENE JOSEFINE VISESCENE - 4 september til 5 desember Flere sjangre musikk Oslo 2020 206000 29.11.2019 Bevilget 150000 VAKSDAL MUSIKKLUBB Vaksdal Musikklubb - Haust og vinter 2019 -2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 24000 29.11.2019 Bevilget 24000 BYGDALARM Bygdalarm - 2019-2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 300000 STANGVIKFESTIVALEN Stangvikfestivalen 2020 - 27 juli til 2 august 2020 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 80000 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - 1. januar 2020 til 31. desember 2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 200000 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - 1-1-2020-31-12-2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 80000 NYMUSIKK VESTFOLD nyMusikk Vestfold - januar-april 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 50100 29.11.2019 Bevilget 50100 SKIEN KOMMUNE Nylyd - konsertserie for ny musikk - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 CECILIE GISKEMO Oslo Afro Arts Festival 2020 - 1 januar - 31 desember 2020 (Festivalen er: 27 - 30 august) Flere sjangre musikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 100000 NORD-ODAL KOMMUNE OPPVEKSTETATENS STAB Milepelen Kulturhus - Høst 2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 50000 29.11.2019 Bevilget 50000 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Internasjonale orgelkonserter - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 70000 29.11.2019 Bevilget 70000 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen - 1.1.20-31.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 320000 29.11.2019 Bevilget 280000 NY MUSIKK STAVANGER nyMusikk Stavanger - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 290000 29.11.2019 Bevilget 250000 M'PRODUCTIONS v/Mocci Ryen Hamar Midt i Væla 2019-2021 - 1.11.2019 - 31.12.2021 Verdensmusikk Hedmark 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 125000 M'PRODUCTIONS v/Mocci Ryen Hamar Midt i Væla 2019-2021 - 1.11.2019 - 31.12.2021 Verdensmusikk Hedmark 2021 150000 29.11.2019 Bevilget 75000 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Global Beats - Januar 2020 - desember 2020 Verdensmusikk Hordaland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort metal festival 2020 - 11-12.09.2020 Populærmusikk Vest-Agder 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 100000 ÅLESUND KOMMUNE Parken kulturhus - 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 100000 AKTIV KULTURFORMIDLING Utyske - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 188000 29.11.2019 Bevilget 100000 Mikael Jonassen Bluegrassaften Oslo - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 75000 29.11.2019 Bevilget 75000 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Improverk - Vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 80000 29.11.2019 Bevilget 70000 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Eiker Kirkemusikk - Norske domorganister spiller i Hokksund 2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 32000 29.11.2019 Bevilget 32000 NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 290000 29.11.2019 Bevilget 200000 KONSERTFORENINGA Femme Brutal 2019 - 01.01.2020 - 31.12.2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 200000 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Sjøsenter - 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 150000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 160000 29.11.2019 Bevilget 120000 ABACOM AUDUN BAKKERUD AGORA KULTURKAFÉ - 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 125000 29.11.2019 Bevilget 125000 VOXLAB VoxLAB - Høst 2019, Vår Sommer 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 180000 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 250000 KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 80000 LOFOTEN JAZZKLUBB Lofoten Jazzklubb - Høsten 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 68000 29.11.2019 Bevilget 50000 ÅLESUND KAMMERMUSIKKFESTIVAL Beethovenseriene på Sobra Scene 2020 - medio februar- ultimo nov 2020 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2020 170000 29.11.2019 Bevilget 150000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Høst 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 90000 29.11.2019 Bevilget 50000 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2020-2022 Flere sjangre musikk Nordland 2020 650000 29.11.2019 Bevilget 350000 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2020-2022 Flere sjangre musikk Nordland 2021 650000 29.11.2019 Bevilget 400000 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 15.01-20.12.2020 Flere sjangre musikk Akershus 2020 256500 29.11.2019 Bevilget 150000 BRASSWIND BrassWind - 25.09.20-27.09.20 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 100000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Konsertserie vår 2020 - Vår 2020 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2020 60000 29.11.2019 Bevilget 60000 FRYD SCENE Fryd Scene Vårprogram 2020 - 01.01 - 30.05 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 76000 29.11.2019 Bevilget 76000 OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Oslo Kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 2300000 29.11.2019 Bevilget 1900000 NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS Norsjø kammermusikkfest - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 100000 John Inge Leira Bjøringsøy Jensaløda - Vår 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 50000 29.11.2019 Bevilget 30000 NORDSJØFESTIVALEN I FARSUND FOLK på Backes - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vest-Agder 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 70000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter høst 2019 - 01.09.2019 - 31.12.2019 Populærmusikk Østfold 2019 200000 29.11.2019 Bevilget 100000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb, sesongen 2020 - jan. 20 - des 20 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 120000 NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland årsprogram - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 160000 Tord Gustavsen Dype Åndedrag - Musikalske meditasjoner - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 120000 RANDABERG KOMMUNE Torsdag på Tungenes - Høst 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 30000 29.11.2019 Bevilget 30000 LARVIK SOKN Poesi og musikk i Larvik kirke 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 45000 29.11.2019 Bevilget 45000 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien «klassisk scéne» - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 250000 NESODDEN KIRKELIGE FELLESRÅD Kantorissimo - Januar - november 2020 Flere sjangre musikk Akershus 2020 79000 29.11.2019 Bevilget 79000 Ingvild Storhaug Biermanns Barn - Vår 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 20000 29.11.2019 Bevilget 20000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Årsplan 2020 NyMusikks Komponistgruppe - Vår og høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 200000 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Live - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 370000 29.11.2019 Bevilget 130000 BARNEFESTIVALEN AS Minimusikk - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 100000 DOMKIRKEN SOKN Tiltak: Orgelpluss-konserter - Januar 2020 - Oktober 2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2020 144000 29.11.2019 Bevilget 144000 JAMES WELBURN LILLEHAMMER EXPERIMENTAL - Jan 2020 - Mai 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2020 110000 29.11.2019 Bevilget 80000 OSLO DOMKIRKE SOKN Internasjonale orgelkonserter 2020 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 120000 NYMUSIKK INNLANDET nyMusikk Innlandet - Vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2020 126000 29.11.2019 Bevilget 100000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - 2020 - 2022 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 240000 29.11.2019 Bevilget 200000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - 2020 - 2022 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 240000 29.11.2019 Bevilget 200000 BERGEN JAZZFORUM Bergen Jazzforum - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 800000 29.11.2019 Bevilget 575000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø domkirkes musikkråd - 27. mars - 2. april Flere sjangre musikk Nordland 2020 365500 29.11.2019 Bevilget 100000 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Ungdomslaget LIV - 01.01.2020-01.07.2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 60000 29.11.2019 Bevilget 45000 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommer og Høstkonsertene i Drøbak - 01.05.2020 - 01.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 275000 29.11.2019 Bevilget 200000 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommer og Høstkonsertene i Drøbak - 01.05.2020 - 01.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2021 275000 29.11.2019 Bevilget 200000 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommer og Høstkonsertene i Drøbak - 01.05.2020 - 01.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2022 275000 29.11.2019 Bevilget 200000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikken - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 120000 NORGES FLAMENCOFORBUND Barbalé Flamenco Live - Januar 2020 - November 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 130000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK-Hear See music series - 2020 vår + høst Flere sjangre musikk Rogaland 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 80000 TREVAREFEST Trevarefest - 2020 Populærmusikk Nordland 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 100000