Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

85 konsertarrangører er bevilget et samlet tilskudd på 7 539 00.

Andre tildelingsrunde i 2024 ble preget av strengere prioriteringer sammenlignet med fjoråret. Presset på ordningen er fortatt høyt, og flere opplever å få avslag.

Om tildelingene og utvalgets vurderinger og prioriteringer

Som vanlig er det særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

Vedtakene gjenspeiler en strengere prioritering enn tidligere. Gjennomsnittlig lå tildelingsprosenten i 2023 på rundt 47%. Tildelingsprosenten denne runden ligger på 35,7%. Rundt halvparten 44 av bevilgningene er nedjusteringer eller avslag sammenlignet tildelinger gitt i 2023.

Seks bevilgninger går til søkere som ikke har søkt ordningen før. Det er totalt 35 nye søkere denne runden. Det lave antallet skyldes nok delvis det strenge skjønnet som er utøvet, og at det er lite rom for å rekruttere nye arrangører innenfor den rammen ordningen har i dag. To av bevilgningene er samiske aktører.

2023 var et rekordår når det gjelder antall søknader og antall tilsagn. Det er nok særlig to årsaker som kan trekkes frem for å forklare det økte antallet søknader og tilsagn; at flere mulige søkere ble oppmerksom på ordningen i forbindelse med forvaltningen av «korona-ordningene», og en bevisst rekrutteringsstrategi av nye søkere til ordningen. Det er likevel viktig å understreke at flere søknader også er et uttrykk for større tilskuddsbehov i feltet. Det generelt økte kostnadsnivået, endrede vaner blant publikum og svak kronekurs er noen av stikkordene som illustrerer et felt med store utfordringer. Flere aktører enn tidligere kan vise til reelt tilskuddsbehov.

Festivaler

Tjueni festivaler hadde søkt arrangørordningen til denne runden. De ble vurdert på samme premisser som øvrige musikkfestivalsøknader for 2024, da det var gjenstående midler igjen i avsetningen for musikkfestivaler. Tolv festivaler ble prioritert til støtte denne runden. Til sammen har det pr denne behandlingsrunden kommet inn 274 festivalsøknader for 2024 hvorav 194 er prioritert (71%).

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader behandlet: 236

Søknadssum: 48 006 468

Antall tildelinger: 85

Tildelingssum: 7 539 000 (inkluderer ikke tilskudd til musikkfestivaler).

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2024 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29. - 30.5.2024

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelÅrTilskuddFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakhidden
FREDRIK ANDRÈ OLSEN Fredrik André Olsen - 26.3.24 til 30.3.24 2024 0 Østfold 10000 Avvist MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens Venner Sarpsborg og omegn - Vår 2024, Høst 2024 2024 60000 Østfold 0 Bevilget MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens Venner Sarpsborg og omegn - Vår 2024, Høst 2024 2025 0 Østfold 150000 Avslått FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn stasjon - April 2024-Desember 2024 2024 0 Telemark 125000 Avslått ARENDAL KOMMUNE Sommerkonserter 2024 - 01.05 - 01.09 2024 70000 Agder 150000 Bevilget ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2024 2023 0 Nordland 150000 Avslått ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2024 2024 150000 Nordland 0 Bevilget BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Festival 2024,2025,2026 - 16.09.2024 - 29.09.2026 2024 0 Rogaland 65000 Avslått BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Festival 2024,2025,2026 - 16.09.2024 - 29.09.2026 2025 0 Rogaland 65000 Avslått BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Festival 2024,2025,2026 - 16.09.2024 - 29.09.2026 2026 0 Rogaland 70000 Avslått MUNKEHAGEN Munkehagen - Sommer og Vinter 2024 2024 0 Rogaland 150000 Avslått GOBITEN RENA AS Solli dagene - Juli 2024 2024 0 Innlandet 60000 Avslått GOBITEN RENA AS Solli dagene - Juli 2024 2025 0 Innlandet 60000 Avslått GOBITEN RENA AS Solli dagene - Juli 2024 2026 0 Innlandet 60000 Avslått Kristin Skrivervik Konserter Snekkarlemmen kulturlåve 2024 - 20. juli - 16. august 2024 2024 25000 Innlandet 57130 Bevilget NGUYEN EVENT & BOOKING Nguyen Booking & Event - 25. Mai 2024 2024 0 Telemark 30000 Avslått UNDERGRUNN Undergrunn - 2024-2025 2024 0 Trøndelag 150000 Avslått UNDERGRUNN Undergrunn - 2024-2025 2025 0 Trøndelag 100000 Avslått UNDERGRUNN Undergrunn - 2024-2025 2026 0 Trøndelag 50000 Avslått SKOGN FORUM Bakgårdstreff med familiedag - 01.02.2024-30.10.2024 2024 0 Trøndelag 50000 Avslått SKOGN FORUM Bakgårdstreff med familiedag - 01.02.2024-30.10.2024 2025 0 Trøndelag 50000 Avslått SKOGN FORUM Bakgårdstreff med familiedag - 01.02.2024-30.10.2024 2026 0 Trøndelag 50000 Avslått DRAMMEN ARTS FESTIVAL DA Drammen Arts Festival 2024 - 24.10.2024-27.10.2024 2024 0 Buskerud 80000 Avslått ONSTAGE AS Eiker Rock / Eiker Rock UNG - Mars, april, mai 2024 2024 0 Buskerud 135000 Avslått KOLOSPRINGAR INTERKULTUR Dunderfela Kurbadhagen i Sandefjord - høst 2024 2024 75000 Telemark 100000 Bevilget GRORUD KIRKES KAMMERKOR Benjamin Brittens War Requiem - 2024-2025 2024 0 Oslo 40000 Avslått GRORUD KIRKES KAMMERKOR Benjamin Brittens War Requiem - 2024-2025 2025 0 Oslo 555000 Avslått MUSIKKFORENINGEN SUONI Musikalen Baugeid - 2024 2024 0 Telemark 250000 Avslått SWING N SWEET JAZZCLUB Swing`n`Sweet jazzclub - År 2024 2024 0 Vestland 60000 Avslått HUSET SCENE MOELV Huset Scene Moelv - Feb - tom Des 2024 0 Innlandet 80000 Avslått LOFOTCONCERTINO LofotConcertino - konsertprogram 2024 - 2024 2024 120000 Nordland 200000 Bevilget SÆBØ DAMPSKIPEKSPEDISJON Sæbø Dampskipsekspedisjon - 2024 2024 0 Møre og Romsdal 100000 Avslått VOKALENSEMBLET SKRIK Vokalensemblet Skrik - Bergen Vokalfest 2024 2024 0 Vestland 20000 Avslått FAUSKE BLUESKLUBB Fauske Bluesklubb - Juli - Desember 2024 2024 60000 Nordland 150000 Bevilget DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Høst 2024 2024 50000 Agder 115000 Bevilget TELEMARK KULTURFORMIDLING PER MORTEN HANSEN Telemark Kulturformidling - 2. halvår 2024 2024 0 Telemark 85000 Avslått RITARDANDO Do you hear the people sing! - Konsert 25.04.24 2024 0 Trøndelag 25000 Avslått AFRO ENERGY WORLD - MC CHARLENE EGBE Afro Energy World - 10.03.2024-16.11.24 2024 0 Vestland 387000 Avslått STETTEVIK SPORTSKLUBB Stettevik Sportsklubb - 01.06.24 2024 0 Møre og Romsdal 100000 Avslått NIDAROS TREKKSPILLKLUBB Nidaros Trekkspillklubb - April 2024 2024 0 Trøndelag 20000 Avslått SARPSBORG KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter i Sarpsborgs kirker - 19. juni - 25. august 2024 2024 0 Østfold 40000 Avslått Arvid Einar Martinsen MartinsenBrygfjeld-Ensemble - MBE - prøver og turné i Nordland og Troms lørdag 5 til 12. oktober 2024 0 Nordland 30000 Avvist SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland Jazz- og viseklubb - Høst 2024 2024 75000 Nordland 150000 Bevilget KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO nyMusikk Oslo, Konsertserien Periferien - Høst 2024- Vår 2025 2024 0 Oslo 114000 Avslått KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO nyMusikk Oslo, Konsertserien Periferien - Høst 2024- Vår 2025 2025 0 Oslo 46000 Avslått SUB CHURCH Så 2024 - 24.-28. juli 2024 2024 0 Oslo 60000 Avslått STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Sjøsenter - 2024 2024 0 Trøndelag 195000 Avslått SOUNDSOFUNITY AS Hellbotn Metalfest 2024 - 2024 2024 150000 Akershus 600000 Bevilget Øyvind Sørum Kammermusikk i kulturkirken Nes 2025 - Mars - november 2025 2025 70000 Akershus 70000 Bevilget GODSHUSET LØTEN Godshuset Løten - 2024-2026 2024 0 Innlandet 100000 Avslått GODSHUSET LØTEN Godshuset Løten - 2024-2026 2025 0 Innlandet 100000 Avslått GODSHUSET LØTEN Godshuset Løten - 2024-2026 2026 0 Innlandet 100000 Avslått STRØMSGODSET SOKN Stømsgodset menighet - 2024-2025 2024 0 Buskerud 31000 Avslått STRØMSGODSET SOKN Stømsgodset menighet - 2024-2025 2025 0 Buskerud 26000 Avslått HELGA HELE UKA Helga Hele Uka 2024 - 8. - 12. April 2024 2024 0 Oslo 50000 Avslått LØKKEVIKA HANDEL V/ISEBAKKE Løkkevika Handel - Sommer 2024 2024 0 Østfold 12000 Avslått SERVICE PARTNER EVENT AS Sande Jazzfestival - 19-22.September 2024 2024 0 Vestfold 320000 Avslått NOMU AS Norges Musikkprosjekt - 01.04.2024 - 20.12.2025 2024 0 Akershus 500000 Avslått STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk Senter for Samtidskunst - 2024 2024 50000 Finnmark 200000 Bevilget NORSK AMERICANA FORUM Americana på Olsen - 2024 2024 0 Akershus 50000 Avslått NORSK AMERICANA FORUM Americana på Olsen - 2024 2025 0 Akershus 50000 Avslått NORSK AMERICANA FORUM Americana på Olsen - 2024 2026 0 Akershus 50000 Avslått FEDA ELVELANGS Foreningen Feda Elvelangs - 2024 2024 0 Agder 113000 Avslått VINGER SOKN Klang under kuppelen - 01.08.2024-30.11.2024 2024 40000 Innlandet 40000 Bevilget ROCKEKLUBBEN EKTE ROCK Rockeklubben Ekte Rock Tromsø Rock City - 2023-2024 2024 0 Troms 350000 Avslått NO ESCAPE NO ESCAPE (3) - 2024 2024 0 Oslo 199960 Avslått SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal folkemusikkfestival - 02.-04.2024 2024 50000 Agder 50000 Bevilget SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal folkemusikkfestival - 02.-04.2024 2025 0 Agder 50000 Avslått SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal folkemusikkfestival - 02.-04.2024 2026 0 Agder 50000 Avslått Armando Conceicao Silva Soares Cultura Criòla - 01.05.24 til 01.12.24 2024 0 Oslo 100000 Avslått KAOTISK AS 200 Kultur Scene - 2024- 2024 0 Oslo 250000 Avslått KAOTISK AS 200 Kultur Scene - 2024- 2025 0 Oslo 250000 Avslått KAOTISK AS 200 Kultur Scene - 2024- 2026 0 Oslo 250000 Avslått Jomaa Nazari Jomaa Nazari - Våren 2024 2024 0 Østfold 300000 Avslått SOLØR KULTURKIRKE Solør kulturkirke - 2024 2024 70000 Innlandet 175000 Bevilget Sølvi Karlsen Buvik Songlag - Mars 2024 2024 0 Trøndelag 20000 Avslått HOLMGÅRD KONSERT- OG KULTURPRODUKSJON Holmgård konsert- og kulturproduksjon - 2024 2024 0 Innlandet 100000 Avslått DAAEKVARTALET KOMPETANSE AS LAAVFEST - musikk og kultur for alle - 09.08.2024-10.08.2024 2024 0 Møre og Romsdal 250000 Avslått NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - 1.8.2024-31.12.2025 2024 100000 Vestfold 165200 Bevilget Emil Jökull Sverrisson Drammen Metalfest - Høst 2024 2024 0 Oslo 50000 Avslått Emil Jökull Sverrisson Drammen Metalfest - Høst 2024 2025 0 Oslo 50000 Avslått Emil Jökull Sverrisson Drammen Metalfest - Høst 2024 2026 0 Oslo 50000 Avslått STIFTELSEN MUSICANORD Tilleggsbevilgning Kyiv Camerata - 19. august - 31. august 2024 2024 0 Vestland 75000 Avslått NEVLUNGHAVN EVENT AS Nevlunghavn Event AS - 2024 2024 0 Vestfold 100000 Avslått NEVLUNGHAVN EVENT AS Nevlunghavn Event AS - 2024 2025 0 Vestfold 100000 Avslått NEVLUNGHAVN EVENT AS Nevlunghavn Event AS - 2024 2026 0 Vestfold 100000 Avslått ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Høst 2024 og Vår 2025 2024 20000 Akershus 50000 Bevilget ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Høst 2024 og Vår 2025 2025 50000 Akershus 70000 Bevilget HOLMLIA KULTURHAVN Holmlia Kulturhavn - 2025 2025 200000 Oslo 300000 Bevilget FRI KULTUR KVINNHERAD Fri kultur Kvinnherad - 2025 2025 0 Vestland 100000 Avslått NEVLUNGHAVN EVENT AS Nevlunghavn Event AS - 2024 2024 0 Vestfold 199000 Avslått SKANKIN OSLO KüLT vs Skankin Oslo - Høst 2024 2024 25000 Oslo 55000 Bevilget GHURU AS Lyrikk og musikk fra kirke til kirke - Sommer 2024 2024 0 Finnmark 150000 Avslått ASKERENSEMBLENE Askerensemblene - Høst 2024 2024 0 Akershus 40000 Avslått KVEMMINGEN SPEL OG DANSARLAG Felemakarscenen 2024 - 2024 2024 60000 Vestland 80000 Bevilget INGEBORG REFLING HAGENS KULTURHUS FREDHEIM Konsertprogram vår og høst 2024 - April 2024 - desember 2024 2024 0 Innlandet 94000 Avslått ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafé - Juli-desember 2024 2024 150000 Buskerud 300000 Bevilget Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 2025 2024 0 Akershus 200000 Avslått Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 2025 2025 200000 Akershus 250000 Bevilget LØYE I LAG Løye i Lag - 2024 2024 0 Møre og Romsdal 150000 Avslått CHRISTINE DRAGE Christine Drage - 2024 2024 0 Vestland 55000 Avslått SALTSTRAUMEN SOKN Nytt orgel Saltstraumen kirke 2024 - Vår og høst 2024 2024 0 Nordland 80000 Avslått SOGN KULTURFEST Sogn Kulturfest - Høst 2024 2024 0 Vestland 60000 Avslått BÆRUM KOMMUNE KULTUR OG KULTURHUS Snikinføring av Tanken Scene - Høsten 2024 2024 0 Akershus 125000 Avslått MUSIKKFESTDAGAN I GRONG AS Musikkfestdagan i Grong - 2024 2024 100000 Trøndelag 300000 Bevilget ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk høsten 2024 - 01.08.2024-31.12.2024 2024 50000 Vestland 95000 Bevilget VESTNES JAZZKLUBB Vestnes Jazzklubb - Høsten 2024 2024 0 Møre og Romsdal 10000 Avslått Mari Lesteberg Crafting Sounds - Høst 2024 2024 0 Oslo 40000 Avslått SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - 2024 2024 0 Vestfold 21200 Avslått SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - 2024 2025 0 Vestfold 30000 Avslått SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - 2024 2026 0 Vestfold 30000 Avslått HUSFOLK Husfolk - Høst 2024 - Vår 2025 2024 55000 Akershus 55000 Bevilget HUSFOLK Husfolk - Høst 2024 - Vår 2025 2025 63000 Akershus 63000 Bevilget NØTTERØY SOKN Nøtterøy Menighetsråd - 23.06.2025 - 5.9.2024 2024 0 Vestfold 69500 Avslått FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommerkonsertene i Drøbak - 01.01.2024 - 01.012.2024 2024 170000 Akershus 300000 Bevilget KIRKENS SOS Himmel på jord - 24.11.2024 2024 0 Oslo 75000 Avslått GOOD IN THE WOOD Good in the Wood 2024 - 1.mars-1.aug 2024 2024 30000 Troms 40000 Bevilget KAMMERMUSIKK I STAVERN Kammermusikk i Stavern - 2024 2024 0 Vestfold 80000 Avslått PORSGRUNN KOMMUNE KULTURUTVIKLING OG FORMIDLING Barnespeilet - 2024 2024 100000 Telemark 150000 Bevilget KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Juli - Desember 2024 2024 35000 Oslo 97000 Bevilget Øivind Roos Stemmer fra skogen - Høst 2024 og hele 2025 2024 0 Innlandet 100000 Avvist Øivind Roos Stemmer fra skogen - Høst 2024 og hele 2025 2025 0 Innlandet 200000 Avvist TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb  - Konsertserie høsten 2024 2024 30000 Oslo 50000 Bevilget IBSENHUSET AS Ibsnehuset Skien World  - Høsten 2024 2024 100000 Telemark 200000 Bevilget KULTURBANKENBRYNE Kulturbankenbryne // Hvelvet Scene - Høst 2024 - Vår 2025 2024 0 Rogaland 351140 Avslått KULTURBANKENBRYNE Kulturbankenbryne // Hvelvet Scene - Høst 2024 - Vår 2025 2025 0 Rogaland 457700 Avslått SJØTROLL AS Kafé Skuret - Sesongprogram 2024 2024 0 Trøndelag 250000 Avslått KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 01.01. -31.12. 2024 2024 75000 Akershus 203000 Bevilget KULTUR I GAMLE OSLO AS Stjerner og Fyrverkeri 2024 - Stjerner og Fyrverkeri november 2024 2024 0 Oslo 120000 Avslått KONGSBERG MUSIKKTEATER Operakafeer i Sølvsalen - 01.09.2023 - 31.12.2025 2024 0 Buskerud 100000 Avslått KONGSBERG MUSIKKTEATER Operakafeer i Sølvsalen - 01.09.2023 - 31.12.2025 2025 0 Buskerud 200000 Avslått BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Orgelsommer - Sommer 2024 2024 130000 Vestland 227000 Bevilget GAMA BOOKING AS Gama Booking AS - Sommer 2024 2024 0 Agder 100000 Avslått GAMA BOOKING AS Gama Booking AS - Sommer 2024 2025 0 Agder 100000 Avslått GAMA BOOKING AS Gama Booking AS - Sommer 2024 2026 0 Agder 100000 Avslått Dåra Martine Nestande Sort Sol - 2024 2024 0 Oslo 200000 Avslått CODSTOCK Codstock 2024 - 17. - 19. mai 2024 2024 100000 Nordland 100000 Bevilget ALEKSANDER STENSRØD ANDERSEN Beats i parken - Juni og Juli 2024 0 Telemark 50000 Avslått ALEKSANDER STENSRØD ANDERSEN Beats i parken - Juni og Juli 2025 0 Telemark 75000 Avslått ALEKSANDER STENSRØD ANDERSEN Beats i parken - Juni og Juli 2026 0 Telemark 75000 Avslått SJØGATO JAZZ OG BLUESKLUBB Sjøgato Jazz og Bluesklubb - 01.03.2024-17.09.2024 2024 0 Nordland 20000 Avslått MUSIKKENS VENNER MANDAL Konsertserie høsten 2024 - 28.aug. til 22.nov. 2024 45000 Agder 103000 Bevilget NORSK AMERICANA FORUM Fjording Showcases - 2024 2024 0 Akershus 80000 Avslått SAMTIDSMUSIKKPUB Samtidsmusikkpub - Høst 24 - Vår 25 2024 0 Oslo 80000 Avslått SAMTIDSMUSIKKPUB Samtidsmusikkpub - Høst 24 - Vår 25 2025 50000 Oslo 0 Bevilget SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 2024 2024 150000 Telemark 200000 Bevilget MARIT THRANA MOSJØEN|MUSSERE 150: Kulturgudstjenester - 2024-2025 2024 0 Nordland 110000 Avslått MARIT THRANA MOSJØEN|MUSSERE 150: Kulturgudstjenester - 2024-2025 2025 100000 Nordland 480000 Bevilget KROKEN SOKN Kroken sokn  - Høst 2024 Vår 2025 2024 0 Troms 280000 Avslått KROKEN SOKN Kroken sokn  - Høst 2024 Vår 2025 2025 60000 Troms 0 Bevilget FANA SOKN Fana sokn, sommerkonsertkomiteen - Juli-august 2024 2024 0 Vestland 20000 Avslått LARVIK SOKN Sommerkonserter i Larvik kirke 2024 - 20.06.2024 - 01.08.2024 2024 40000 Vestfold 40000 Bevilget LARVIK JAZZKLUBB Larvik jazzklubb - Høst 2024 - vår 2025 2024 80000 Vestfold 140000 Bevilget LARVIK JAZZKLUBB Larvik jazzklubb - Høst 2024 - vår 2025 2025 80000 Vestfold 140000 Bevilget SCENEVENT UNJARGA/NESSEBY ScenEvent Unjarga/Nesseby - Vår 2025 2025 100000 Finnmark 220000 Bevilget KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen - Høst 2024 2024 75000 Agder 175000 Bevilget GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet -Tjøme - 03.07-15.09 2024 0 Vestfold 400000 Avslått GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet -Tjøme - 03.07-15.09 2025 0 Vestfold 430000 Avslått GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet -Tjøme - 03.07-15.09 2026 0 Vestfold 450000 Avslått NORWEGIAN S. BOOKINGS Norwegian S. Booking - 2024 2024 0 Akershus 101120 Avslått TANGEN OG STRØMSØ SOKN Konsertserie Strømsø bykirke høst 2024 - Høst 2024 2024 35000 Buskerud 45000 Bevilget LILLESTRØM SOKN Konserter i Lillestrøm kirke - 2024 2024 60000 Akershus 150000 Bevilget Jørgen Brevik Bergfjerdingen Live - Mai 2024-Oktober 2024 2024 0 Oslo 300000 Avslått ETHIRVEERASINGAM ENTERTAINMENT ETHIRVEERASINGAM ENTERTAINMENT - 2024-2025 2024 0 Vestland 58500 Avslått ETHIRVEERASINGAM ENTERTAINMENT ETHIRVEERASINGAM ENTERTAINMENT - 2024-2025 2025 0 Vestland 80500 Avslått NORSK AMERICANA FORUM Fjordingprisen 2024 - 2024 2024 0 Akershus 70000 Avslått IMPROBASEN Improbasen - Barnas Jazzkafé - 2025 2025 100000 Oslo 200000 Bevilget BANDONARUN AS Bandonarun-TAN60 - 01032024-13102024 2024 0 Innlandet 100000 Avslått MÅNEN MUSIKKSELSKAP Månekonserter 2024 - 01.05.24 - 31.12.24 2024 150000 Østfold 700000 Bevilget NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny Musikk Kristiansand  - Høst 2024 2024 40000 Agder 60000 Bevilget INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum klubbkonserter 2025 - 2025 2025 180000 Trøndelag 200000 Bevilget POP UP VALDRES AS Pleddfestivalen: Tunfest - 29.06.2024 2024 0 Innlandet 100000 Avslått HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - Høst 2024 2024 50000 Vestland 53500 Bevilget LILLESAND ROCKEKLUBB Lillesand Rockeklubb - Våren 2024 - Våren 2025 2024 40000 Agder 40000 Bevilget LILLESAND ROCKEKLUBB Lillesand Rockeklubb - Våren 2024 - Våren 2025 2025 20000 Agder 20000 Bevilget STIFTELSEN BERGEN KJØTT BERGEN KJØTT 2025: 120year festival - 2025 2024 75000 Vestland 0 Bevilget STIFTELSEN BERGEN KJØTT BERGEN KJØTT 2025: 120year festival - 2025 2025 75000 Vestland 270000 Bevilget MYLDR AS Molde Mundo 2024 - 30. oktober - 2. november 2024 2024 250000 Møre og Romsdal 450000 Bevilget HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb, høstprogram 24 - medio august 24 - medio desember 24 2024 80000 Innlandet 155000 Bevilget SISTE REIS AS Siste Reis Pub AS - 2024 2024 0 Oslo 250000 Avslått BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie - høst 24 - 10.9 - 10.12 2024 2024 60000 Trøndelag 81800 Bevilget BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe 2024 - 07.03.2024 - 31.12.2024 2024 150000 Troms 500000 Bevilget PLAYDATE Playdate XV Festival - 2024 2024 100000 Vestland 100000 Bevilget KONSERTPULS KonsertPuls prosjektperiode høst 24 - Høst 2024 2024 100000 Finnmark 114000 Bevilget MANDAL BLUESKLUBB Nasjonale og lokale konserter - Juli-Desember 2024 2024 20000 Agder 80000 Bevilget ERLEND BILSBAK Oslo Break Fest: Resurrection - Høst 2024 2024 0 Nordland 45000 Avslått HYLLESTAD KOMMUNE Sommargry i Hyllestad - 8.juni 2024 0 Vestland 20000 Avslått KRISTIAN ENKERUD LIEN DUO Trondheim  - 1. halvår 2025 2025 0 Oslo 81619 Avslått STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Konsertserie i Risør  - Høst 2024 og vår 2025  2024 0 Agder 175000 Avslått STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Stiftinga Lyngheim - 01.01.2025 - 31.12.2025 2025 75000 Vestland 185000 Bevilget MORRADI Morradi 20 år - 2024 2024 0 Oslo 90000 Avslått SEYMEN KOMPETANSE, PROSJEKT OG PRODUKSJON Verdensfolk GOYO WORLD - Høst 2024 2024 100000 Oslo 175000 Bevilget STIFTELSEN BOLLYWOOD FEST Bollywood festival 2024 Musikk del - Bollywood festival 27.sep-3 okt. 2024 100000 Akershus 290000 Bevilget FJORDJAZZ Fjordjazz konsertserie - 01.06.24 - 11.04.25 2024 60000 Vestfold 206000 Bevilget FJORDJAZZ Fjordjazz konsertserie - 01.06.24 - 11.04.25 2025 20000 Vestfold 50000 Bevilget ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verdenstoner på Cafeteatret - Høst 2024 2024 0 Oslo 115000 Avslått FRIDALEN SOKN Klassisk i Fridalen høsten 2024 - Høsten 2024 2024 0 Vestland 78000 Avslått STRANDGATA 22. AS Bastard Bar - 2. halvår 2024 2024 100000 Troms 400000 Bevilget SEYMEN KOMPETANSE, PROSJEKT OG PRODUKSJON Verdensbarn MINIkarneval - Sommer 2024 2024 0 Oslo 81000 Avslått VINGER BLUES & ROCK CLUB Vinger Blues & Rock Club - Høsten 2024 ( August - Desember ) 2024 0 Innlandet 88900 Avslått JASON STORSVE Latinokveld med Los Bomberos - 05.03.24-31.12.24 2024 0 Agder 150000 Avslått Ingeborg Christophersen Ingeborg Christophersen - Mars 2024-mars 2025 2024 50000 Akershus 62200 Bevilget Ingeborg Christophersen Ingeborg Christophersen - Mars 2024-mars 2025 2025 0 Akershus 21100 Avslått UNDER THE BRIDGE MUSIC IGOR JAKOBSEN Tromsø Metal & Prog - Fest - høst 2024 2024 0 Troms 180482 Avslått MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Boksen kulturarena/Boksenfestivalen - 2024 2024 0 Oslo 400000 Avslått DANS FOR VOKSNE Dans for voksne - Høsten 2024 2024 100000 Oslo 170000 Bevilget VISEBASAREN ViseBasaren - Vår 2023 2024 0 Vestland 605000 Avslått OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Lørdagsopera - 01.01.2025 – 31.12.2025 2025 200000 Oslo 325000 Bevilget FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2025-2026 2025 140000 Agder 250000 Bevilget FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2025-2026 2026 140000 Agder 250000 Bevilget LINN MARIE HARAM Medvind - Høst 2024 og vår 2025 (et år) 2024 0 Oslo 115000 Avslått LINN MARIE HARAM Medvind - Høst 2024 og vår 2025 (et år) 2025 0 Oslo 145000 Avslått CHICKLAND KULTURSCENE Pustehullet Hønefoss - Høst 2024 2024 50000 Buskerud 155750 Bevilget HOL SOKN HOL KYRKJE 100 ÅR - TIL ALLE TIDER - Høst 2024 2024 0 Buskerud 150000 Avslått STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Nobels Fredssenter  - april 2024 – september 2024 2024 100000 Oslo 400000 Bevilget AGDENES VEKST AS Agdenes viking og historiesenter - 2024 2024 0 Trøndelag 700000 Avslått AGDENES VEKST AS Agdenes viking og historiesenter - 2024 2025 0 Trøndelag 700000 Avslått GLOBAL OSLO MUSIC Global-nettverk - Høst 2024 2024 0 Oslo 300000 Avslått KRAGERØ KIRKELIGE FELLESRÅD Klassiske perler i Kragerø - 1.7. -24.7.2024 2024 0 Telemark 35000 Avslått E.A.J LIVE ERIK ANDRE JOHANSEN Live And Kicking - høst 2024 - Høst 2024 2024 0 Nordland 45000 Avslått AUDUNBAKKENFESTIVALEN Veslebakken - Sommer 2024, festivalen vil gjennomføres 2.august. 2024 0 Innlandet 20000 Avslått LINN MORKEN RASMUSSEN AS Museumshaven/Linn Morken Rasmussen AS - juni-august 2024 2024 0 Agder 150000 Avslått Ronny Hammerstad Frøya Records - 2024 2024 0 Østfold 20000 Avslått BØ KULTURNETTVERK Lyttelaug 2025 - Vår 2025 - Høst 2025 2025 45000 Telemark 61790 Bevilget HOT MUSIC AS Subtitles label nights - September - desember 2024 2024 0 Vestland 150000 Avslått Kenneth Oetami Dahlby Hunndalen Bluesklubbs konserter - 01.09.2024 - 31.12.2025 2024 0 Innlandet 83000 Avslått Kenneth Oetami Dahlby Hunndalen Bluesklubbs konserter - 01.09.2024 - 31.12.2025 2025 0 Innlandet 270000 Avslått MUSIKK MUNDO MORTEN BJØRBÆK MØLLER Buguinha Dub på Oslo Dub Club - Høst 2024 2024 0 Oslo 20000 Avslått STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET Ednama sjatto urfremføring og konserter - Sensommer 2024 -vinter 2025 2024 0 Nordland 150000 Avslått STUDIO O AS TronTalks 2024 - 2024 2024 0 Innlandet 250000 Avslått SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill på jazzscenen - 2025 2025 0 Oslo 300000 Avslått FABKIRK AS FabKirk AS - 01.04.2024-31.12.2024 2024 75000 Finnmark 100000 Bevilget FABKIRK AS FabKirk AS - 01.04.2024-31.12.2024 2025 0 Finnmark 120000 Avslått FABKIRK AS FabKirk AS - 01.04.2024-31.12.2024 2026 0 Finnmark 120000 Avslått BODØ BEAT Bodø BEAT - Slagverk for ALLE - 25. mai 2024 2024 0 Nordland 75000 Avslått ISDAGER Isdager; Tónleik Jazzfest - 20.03.24- 01.09.24 2024 0 Oslo 100000 Avslått SEYMEN KOMPETANSE, PROSJEKT OG PRODUKSJON VERDENSFOLK 2024 - 2024 2024 80000 Oslo 296000 Bevilget JAZZSIRKELEN 04 Jazzsirkelen 04 - 01.05.2024-31.12.2024 2024 70000 Møre og Romsdal 128000 Bevilget SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Sunday World - 2025 2025 200000 Oslo 250000 Bevilget OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Opera for barna - 01.01.2025 – 31.12 2025 2025 200000 Oslo 250000 Bevilget GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2024-2026 2024 100000 Innlandet 300000 Bevilget GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2024-2026 2025 0 Innlandet 300000 Avslått GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2024-2026 2026 0 Innlandet 300000 Avslått SUNNMØRE DANSEKLUBB Konsertprosjekt for barn 2024 - 2024 2024 0 Møre og Romsdal 725000 Avslått TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2025 2025 200000 Trøndelag 300000 Bevilget Henrik Mathias Bechstrøm Konserter i Hunstad kirke - Høst 2024, august-desember 2024 40000 Nordland 60000 Bevilget FINSTEMT Konsertserien Finstemt - 2024 2024 40000 Agder 55000 Bevilget THE VIC AS Victoria Cafe & Pub - april-september 2024 100000 Vestland 200000 Bevilget Einar Moland Olsson Bergen Bonanza - 2024 2024 0 Vestland 80000 Avslått DET ANDRE KOLLEKTIVET Den Andre Festivalen #5 - 30.-31. august 2024 2024 0 Oslo 150000 Avslått RADIKAL AS Program på Tyven Høst 24 - Høst 2024 2024 100000 Trøndelag 350000 Bevilget SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Klassisk Samspill - 2025 2025 150000 Oslo 220000 Bevilget LINDESNES KOMMUNE KULTURDRIFT OG ARRANGEMENT Ungdomsskolekonsert - 2024-2025 2024 0 Agder 70000 Avslått LINDESNES KOMMUNE KULTURDRIFT OG ARRANGEMENT Ungdomsskolekonsert - 2024-2025 2025 0 Agder 70000 Avslått VINJEROCK AS Vinjerock AS - 2024 2024 100000 Innlandet 370000 Bevilget KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - 5-årsjubileet 2024 — Vår, sommer og høst 2024 0 Akershus 340000 Avslått GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Gran Kirkelige Fellesråd - Høst 2024 og vår 2025 2024 25000 Innlandet 48172 Bevilget ROMSSA SÁMI VIESSU - SAMISK HUS TROMSØ AS Romssa sámi viessu - 27.04.2024-31.12.2024 2024 50000 Troms 300000 Bevilget BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2024 2024 0 Buskerud 25000 Avslått Jonas Benedict Danielsen Eskeland NyMusikk Tromsø - Høsten 2024 2024 50000 Vestland 100000 Bevilget VELVET ELEKTRA RECORDS JON CHRISTIAN MARTENS HOLM Jon M. Holm+prosjektgruppe(se under) - Crow Island Sub-Sonic Music Fest 2024 i første omgang. 2024 0 Østfold 270225 Avslått MUSIKER AUDUN RØMARK Oterholtfestivalen 24 med konsertserie - 25.08.24 2024 0 Trøndelag 100000 Avslått MUSIKER AUDUN RØMARK Oterholtfestivalen 24 med konsertserie - 25.08.24 2025 0 Trøndelag 100000 Avslått MUSIKER AUDUN RØMARK Oterholtfestivalen 24 med konsertserie - 25.08.24 2026 0 Trøndelag 200000 Avslått PUNJJORDA AS Punjjorda Kultur scene - 12.03.24- 12.09.24 2024 0 Nordland 115000 Avslått KJØPSVIK BLUESKLUBB Sementblues24 - 2024 2024 100000 Nordland 100000 Bevilget DARC AS Darc as - April 2024 - desember 2024 2024 0 Oslo 278675 Avslått UL FRAM Framscenen - store navn på liten scene - 01.08.2024 - 31.01.2025 2024 50000 Troms 153250 Bevilget UL FRAM Framscenen - store navn på liten scene - 01.08.2024 - 31.01.2025 2025 0 Troms 3750 Avslått FAROS AS Agora kulturhus - Høst 2024 - vår 2025 2024 0 Oslo 522000 Avslått FAROS AS Agora kulturhus - Høst 2024 - vår 2025 2025 0 Oslo 522000 Avslått JUBA JUBA AS Juba Hele Året 2024 - Høst 2024 2024 0 Trøndelag 155000 Avslått BÆRUM KOMMUNE KULTUR OG KULTURHUS Familiedag på Bærum Kulturhus - 31.08.2024 2024 0 Akershus 42000 Avslått DANS FOR VOKSNE DNA?AND? - Høsten 2024 2024 50000 Oslo 195000 Bevilget Truls Sanaker Flygelfest i Horten - 2024 - 2026 2024 0 Vestfold 200000 Avslått Truls Sanaker Flygelfest i Horten - 2024 - 2026 2025 0 Vestfold 200000 Avslått Truls Sanaker Flygelfest i Horten - 2024 - 2026 2026 0 Vestfold 200000 Avslått T2 SCENE AS T2 Scene AS - 2024 2024 0 Møre og Romsdal 100000 Avslått KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - Høst 2024 2024 0 Oslo 270000 Avslått VILDE&INGA AS 30 barnekonserter på Deichman - 2024-2025 2024 0 Oslo 150000 Avslått KAMPEN BISTRO AS Kampen Bistro/Kampen Konsertforening - Mars-september 2024 50000 Oslo 110646 Bevilget MUSIKER AUDUN RØMARK Konsertserien Brenneriveien Jazzhus - 01.09.24-01.07.25 2024 0 Trøndelag 100000 Avslått MUSIKER AUDUN RØMARK Konsertserien Brenneriveien Jazzhus - 01.09.24-01.07.25 2025 0 Trøndelag 100000 Avslått MUSIKER AUDUN RØMARK Konsertserien Brenneriveien Jazzhus - 01.09.24-01.07.25 2026 0 Trøndelag 100000 Avslått DINA KONRADSEN Folkemusikkpøbben i Tromsø - 2024 2024 0 Nordland 205200 Avslått CHRISTER JENSEN KULTURFORMIDLING Christer Jensen Kulturformidling - 2024 2024 0 Oslo 395220 Avslått LANDSKAPPLEIKEN GOL 2024 Landskappleiken Gol 2024 - 2024 2024 60000 Buskerud 200000 Bevilget HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - 2024 2024 50000 Vestland 53430 Bevilget GERD LOVISE SEIERSTAD Lokstallen Skulerud - Sommer 2024 ( mai - august) 2024 0 Akershus 120000 Avslått OSLO AFRO ARTS FESTIVAL Oslo Afro Arts Festival 2024  - 2024 2024 0 Oslo 300000 Avslått VATERLAND BAR & SCENE AS Vaterland Bar & Scene AS - 01.04.24 - 31.12.26 2024 150000 Oslo 300000 Bevilget VATERLAND BAR & SCENE AS Vaterland Bar & Scene AS - 01.04.24 - 31.12.26 2025 0 Oslo 350000 Avslått VATERLAND BAR & SCENE AS Vaterland Bar & Scene AS - 01.04.24 - 31.12.26 2026 0 Oslo 400000 Avslått BUGØYNES FESTIVAL (BF) Bugøynes Festival 2024 - 22-28. juli 2024 2024 0 Finnmark 50000 Avslått BUGØYNES FESTIVAL (BF) Bugøynes Festival 2024 - 22-28. juli 2024 2025 0 Finnmark 50000 Avslått BUGØYNES FESTIVAL (BF) Bugøynes Festival 2024 - 22-28. juli 2024 2026 0 Finnmark 50000 Avslått KLUBB KOSMOS DA Klubb Kosmos - Mars 2024 - desember 2024 2024 0 Agder 130000 Avslått HANKØ HOTELL & SPA AS Hankø Hotell & Spa - Konsertserie - 2024 2024 0 Østfold 290829 Avslått GISLE HARR Strenger i Gress - 10-12 juli 2024 0 Oslo 35000 Avslått MYRENS VENNER Myrens Venner - Høst 2024 2024 0 Agder 20000 Avslått HENRIK WILHELM WILHELMSEN Konsertforestillingen FRI - Høst og Vinter 2024   2024 0 Oslo 107599 Avslått MORILD Morild - 15.03.2024-30.08.2024 2024 50000 Vestland 50000 Bevilget MORILD Morild - 15.03.2024-30.08.2024 2025 0 Vestland 50000 Avslått MORILD Morild - 15.03.2024-30.08.2024 2026 0 Vestland 50000 Avslått STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset KABUSO - Hausten 2024 2024 100000 Vestland 225000 Bevilget HARSTAD KULTURHUS AS Harstad Kulturhus AS - Høsten 2024 og våren 2025 2024 0 Troms 20000 Avslått HARSTAD KULTURHUS AS Harstad Kulturhus AS - Høsten 2024 og våren 2025 2025 0 Troms 90000 Avslått KAETO SWEENEY Asterisk program - 2024-2025 2024 100000 Vestland 140000 Bevilget Brad Carlton Sisk Brad Carlton Sisk - Vår 2024 2024 0 Trøndelag 60000 Avslått COMETOGETHER AS Cometogether Musikkfest - 01.03.2024-01.09.2024 2024 0 Vestfold 150000 Avslått ROCK HØYENHALL Rock Høyenhall - 24.08.2024 2024 0 Oslo 35000 Avslått ROCK HØYENHALL Rock Høyenhall - 24.08.2024 2025 0 Oslo 36050 Avslått ROCK HØYENHALL Rock Høyenhall - 24.08.2024 2026 0 Oslo 37131 Avslått STIFTELSEN BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER Pilot - Konserter i dokka - 2024 - Juni - August 2024 2024 0 Agder 90000 Avslått EVELIN FELIX LINDBERG hyperthread - Høst 2024 2024 0 Oslo 180200 Avslått MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Konsertserie våren 2024 - 01.01 - 30.06 2024 2024 0 Agder 65000 Avvist